Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Autorzy: Marta Sajdakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Joanna Fabiańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: konsument pieczywo błonnik zachowania konsumentów walory zdrowotne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: D01 D12 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza i ocena zachowań konsumenckich na rynku pieczywa, ze szczególnym uwzględnieniem pieczywa jasnego z dodatkiem błonnika. Badanie zrealizowano w 2014 roku wśród 101 osób pochodzących z Warszawy i okolic. Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań wskazuje, że najważniejszymi czynnikami wyboru pieczywa był smak oraz świeżość, a także zapach i wygląd ogólny. Wśród informacji, na które zwracano uwagę na opakowaniu pieczywa, wymieniano najczęściej: termin przydatności do spożycia oraz skład produktu. Błonnik I jego obecność w diecie człowieka oceniono pozytywnie, a walory zdrowotne błonnika były docenianie przez konsumentów. Potwierdzeniem pozytywnych opinii na temat pieczywa były deklaracje dotyczące skłonności do zapłacenia wyższych cen za pieczywo jasne wzbogacone w błonnik.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arvola, A., Lähteenmäki, L., Dean, M., Vassallo, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Saba, A., Shepherd, R. (2007). Consumers’ Beliefs about Whole and Refined Grain Products in UK, Italy and Finland. Journal of Cereal Science, 46 (3), 197–206.
2.Baixauli, R., Salvador, A., Hough, G.M. Fiszman, S. (2008). How Information about Fibre (Traditional and Resistant Starch) Influences Consumer Acceptance of Muffins. Food Quality and Preference, 19 (7), 628–635.
3.Berg, C., Jonsson, I., Conner, M., Lissner, L. (2003). Perceptions and Reasons for Choice of Fat- and Fibre Containing Foods by Swedish Schoolchildren. Appetite, 40 (1), 61–67.
4.Ginon, E., Lohéac, Y., Martin, C., Combris, P., Issanchou, S. (2009). Effect of Fibre Information on Consumer Willingness to Pay for French Baguettes. Food Quality & Preference, 20 (5), 343–352.
5.Goryńska-Goldmann, E. (2009). Zmiany demograficzne a zachowania konsumentów na rynku pieczywa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (14), 1–10.
6.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 187–202.
8.Hoefkens, C., Verbeke, W., Van Camp, J. (2011). European Consumers’ Perceived Importance of Qualifying and Disqualifying Nutrients in Food Choices. Food Quality and Preference, 22 (6), 550–558.
9.Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015). Do Consumers’ Attitudes Towards Food Technologies and Motives of Food Choice Influence Willingness to Eat Cereal Products Fortified with Fibre? Polish Journal of Food Nutrition Sciences, 65 (4), 281–291.
10.Mały rocznik statystyczny 2015 (2015). Warszawa: GUS.
11.Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (2014). Warszawa: GUS.
12.Sajdakowska, M. (2014). Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych. Handel Wewnętrzny, 353 (6), 116–130.
13.Sajdakowska, M., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S. (2014). Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP. Marketing i Rynek, 6, 27–32.
14.Shepherd, R., Dean, M., Lampila, P., Arvola, A., Saba, A., Vassallo, M., Claupein, E., Winkelmann, M., Lähteenmäki, L. (2012). Communicating the Benefits of Wholegrain and Functional Grain Products to European Consumers. Trends in Food Science & Technology, 25 (2), 63–69.
15.Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., Claupen, E., Lähteenmäki, L., Shepherd, R. (2009). Willingness to Use Functional Breads. Applying the Health Belief Model across Four European Countries. Appetite, 52 (2), 452–460.
16.Wojciechowicz, A., Gil, Z. (2009). Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 67 (6), 102–111.