Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

Autorzy: Anna Olejniczuk- Merta
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: konsumpcja konsumenci gospodarka społeczeństwo środowisko przyrodnicze zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (301-318)
Klasyfikacja JEL: E26 J23 D10 D12 D31 H50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest pokazanie rozwoju zrównoważonego w aspekcie gospodarczym, społecznym i ekologicznym jako wiodącego wyzwania XXI wieku oraz wpływu konsumentów i konsumpcji na urzeczywistnianie tego rozwoju. Punktem wyjścia jest przedstawienie i uzasadnienie trójczłonowego układu: społeczeństwo, gospodarka, środowisko jako pełnego obszaru działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wiodący problem analizy – wpływ konsumpcji i konsumentów na zmierzanie ku zrównoważonemu rozwojowi – przedstawiono na przykładzie polskiej gospodarki i jej rozwoju. Wnioski i sugestie dotyczące aktywności konsumenckiej, społecznej i obywatelskiej sprzyjającej zmierzaniu do zrównoważonego rozwoju i tym samym do spełnienia wyzwań XXI wieku są oparte na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezrobocie i wzrost gospodarczy w Polsce. Nowe dane GUS. Pobrane z: www.money.pl (27.01.2015).
2.Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 2000–2014.
3.Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk.
4.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
5.Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
6.Kronenberg J., Bergier T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
7.Kusińska, A. (2007). Tradycjonalizm, nowoczesność, wartości symboliczne i racjonalność jako wyznaczniki zachowań konsumenckich na rynku. W: Z. Kędzior (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
8.Mazurek-Łopacińska, K. (w druku). Wybrane uwarunkowania konsumpcji. W: A. Olejniczuk- -Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce.
9.Lipiński, E. (1981). Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty. Warszawa: PWE.
10.Odorzyńska-Kondek, J. (w druku). Zachowania rynkowe konsumentów i ich uwarunkowania. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce.
11.Płowiec, U. (red.). (2010). Innowacyjna Polska w Europie. Szanse i zagrożenia dla trwałego rozwoju. Warszawa: PWE.
12.Żabiński, L. (w druku). Innowacyjna gospodarka. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce.