Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ

Autorzy: Witold Kozirok
Akademia Morska w Gdyni

Elżbieta Marciszewicz
Akademia Morska w Gdyni

Ewa Babicz-Zielińska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: żywność prozdrowotna postawy zachowania konsument
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (199-208)
Klasyfikacja JEL: I20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skupiono się na identyfikacji i opisie postaw oraz zachowań kobiet wobec żywności prozdrowotnej. Celem opracowania była identyfikacja postaw i zachowań wybranej grupy kobiet (N = 105) w wieku od 18 do 45 lat i o zróżnicowanej sytuacji finansowej wobec żywności prozdrowotnej. Badania przeprowadzono, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badane kobiety wykazywały neutralne postawy wobec żywności prozdrowotnej. Zaobserwowano względną spójność pomiędzy postawami a zachowaniami. Wyższa cena produktów prozdrowotnych w stosunku do ich tradycyjnych odpowiedników oraz zmienione cechy organoleptyczne tych produktów były akceptowane do pewnej granicy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (55), 81–89.
2.Cichocka, I., Pieczonka, W. (2004). Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego polskiego konsumenta. Problemy Jakości, 8, 13–18.
3.Czapiński, J., Panek, C. (red.). (2015). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Pobrane z: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (6.12.2015).
4.Gawęcki, J. (2015). Żywność prozdrowotna – terminologia, składniki, informacja dla konsumenta. W: J. Czapski, D. Górecka (red.), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia (s. 21–46). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
5.Gronowska-Senger, A. (2007). Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 34 (1/2), 12–21.
6.James, W.P. (2008). The Epidemiology of Obesity: The Size of the Problem. J Intern Med., 263 (4), 336–352. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2008.01922.x.
7.Jankun, J., Gawęcki, J. (2015). Teraźniejszość i przyszłość żywności prozdrowotnej. W: J. Gawęcki (red.), Ewolucja na talerzu, czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka (s. 59–76). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
8.Jeżewska-Zychowicz, M. (2011). Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna. Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności – wybrane uwarunkowania spożycia. Warszawa: Wyd. SGGW.
10.Jeżewska-Zychowicz, M., Jeznach, M., Kosicka-Gębska, M. (2012). Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
11.Kozirok, W., Baumgart, A., Babicz-Zielińska, E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej. Bromatol. Chem. Toksykol., 3 (45), 1030–1034.
12.Litwińczuk, Z., Molga, M. (2015). Żywność GMO w opinii społeczności miejskiej. Badania ankietowe. Przemysł Spożywczy, 4 (69), 44–47.
13.Pietruszka, B. (2013). Fizjologia procesów starzenia się w aspekcie potrzeb żywieniowych. W: J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie u progu i schyłku życia (s. 103–115). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
14.Roininen, K., Tuorila, H. (1999). Health and Taste Attitudes in the Prediction of Use Frequency and Choice between Less Healthy and More Healthy Snacks. Food Quality and Preference, 10 (4/5), 357–365. DOI: 10.1016/S0950-3293(98)00057-3.
15.Rozporządzenie (WE) nr 1924 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz.U. UE nr 404/9 z 30.12.2006, z późn. zm.
16.Siro, I., Kápolna, E., Kápolna, B., Lugasi, A. (2008). Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance – A Review. Appetite, 51 (3), 456–467. DOI: 10.1016/j.appet.2008.05.060.
17.Sosińska, E., Terlicka, K., Krygier, K. (2006). Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów. Przemysł Spożywczy, 10 (60), 49–52.
18.Urala, N., Lähteenmäki, L. (2004), Attitudes Behind Consumers’ Willingness to Use Functional Foods. Food Quality and Preference, 15 (7/8), 793–803. DOI:10.1016/j.foodqual.2004.02.008.
19.Wang, Y., Beydoun, M.A. (2007). The Obesity Epidemic in the United States – Gender, Age, Socioeconomic, Racial/Ethnic, and Geographic Characteristics: A Systematic Review and Meta-regression Analysis. Epidemiol Rev, 29 (10), 6 –28. DOI: 10.1093/epirev/mxm007.
20.Wądołowska, L., 2011. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Olsztyn: Wyd. UWM.
21.WHO (2014). Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Pobrane z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf (30.06.2015).