Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POSTRZEGANIE ŻYWNOŚCI O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW

Autorzy: Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: konsument zachowania nabywcze żywność determinanty zachowań
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: D12 I12 R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie znaczenia wybranych poglądów oraz informacji na produkcie w warunkowaniu skłonności konsumentów do nabywania pieczywa o zwiększonych walorach zdrowotnych. Ponadto przedstawiono znaczenie wybranych cech socjodemograficznych jako zmiennych różnicujących postrzeganie żywności o działaniu prozdrowotnym na przykładzie pieczywa.Ocenie poddano trzy koncepty pieczywa, w tym chleb pszenno-żytni bez informacji o zawartości soli, z oświadczeniem żywieniowym oraz zdrowotnym. Uwzględniono opinie badanych dotyczące ryzyka nadciśnienia, spożycia soli, smaku oraz zamiaru zwiększenia spożycia żywności o obniżonej zawartości soli. Badanie zrealizowano w 2015 roku w grupie 660 osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ares, G., Gambaro, A. (2007). Influence of Gender, Age and Motives Underlying Food Choice on Perceived Healthiness and Willingness to Try Functional Foods. Appetite, 49, 148–158.
2.Lähteenmäki, L., Lampila, P., Grunert, K., Oeland, Ø., Äström, A., Martinsdottir, E. (2010). Impact of Health-Related Claims on the Perception of Other Product Attribute. Food Policy, 35 (3), 230–239.
3.McCann, M.T., Walace, J.W., Robson, P.J., Rennie, K.L., McCaffrey, T.A., Welch, R.W. (2013). Influence of Nutritional Labelling on Food Portion Size Consumption. Appetite, 65, 153–158.
4.Saba, A., Vassallo, M., Shepherd, R., Lampila, P., Arvola, A., Dean, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Lähteenmäki, L. (2010). Country-Wise Differences in Perception of Health-Related Messages in Cereal-Based Food Product. Food Quality and Preference, 21, 385–393.
5.Sekuła, W., Ołtarzewski, M., Ciskowska, W., Boruc, T. (2010). Spożycie soli w Polsce – sytuacja aktualna i zmiany w ostatnich latach. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 37 (5–6), 331–354.
6.Sirieix, L., Delanchy, M., Renaud, H., Zepeda, I., Gurviez, P. (2013). Consumers’ Perceptions of Individual and Combined Sustainable Food Labels: A UK Pilot Investigation. International Journal of Consumer Studies, 37, 143–151.
7.Siro, I., Kapolna, E., Kapolna, B., Lugasi, A. (2008). Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance – A Review. Appetite, 51, 456–467.
8.Urala, N., Lähteenmäki, L. (2004). Attitudes Behind Consumers’ Willingness to Use Functional Foods. Food Quality and Preference, 15, 793–803.
9.Verhagen, H., Vos, E. Francl, S., Heinonen, M., Van Loveren, H. (2010). Status of Nutrition and Health Claims in Europe. Archives of Biochemistry and Biophysics, 501, 6–15.