Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC ZACHOWAŃ Z ZAKRESU KONSUMPCJI WSPÓLNEJ – CZY EKONOMIA WSPÓŁDZIELONA MA SZANSE NA UPOWSZECHNIENIE?

Autorzy: Aleksandra Burgiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów konsumpcja wspólna postawy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania była charakterystyka stosunku polskich konsumentów wobec głównych zachowań reprezentujących tak zwaną konsumpcję wspólną, czyli pożyczania, dzielenia się, przekazywania niepotrzebnych rzeczy oraz zakupu i odsprzedaży używanych rzeczy. Na tej podstawie poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy ten rozwijający się na Zachodzie trend ma szanse na podobną popularność w Polsce. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku na celowo dobranej próbie złożonej z 400 konsumentów. Dane dowodzą, że badani konsumenci, szczególnie młodsi i lepiej wykształceni, są dość przychylnie nastawieni doanalizowanych aktywności z zakresu sharing economy. Nie oznacza to jednak, że popularyzacja tej idei w Polsce jest pewna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.
2.Anonim (2013). The Rise of the Sharing Economy. The Economist, Mar 9. Pobrane z: http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharingeconomy (18.11.2015).
3.Bauwens, M., Mendoza, N., Iacomella, F. (2012). Synthetic Overview of the Collaborative Economy. Pobrane z: http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy-2012.pdf (12.11.2015).
4.Belk, R. (1985). Issues in the Intention-Behavior Discrepancy. W: J.N. Sheth (red.), Research in Consumer Behavior (s. 1–34). T. 1. Greenwich: JAI Press.
5.Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
6.Burgiel, A. (2014). Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku. Marketing i Rynek, 8, 1009–1014.
7.Burgiel, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji (s. 153–192). Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Eckhardt, G.M., Belk, R., Devinney, T.M. (2010). Why Don’t Consumers Consume Ethically? Journal of Consumer Behaviour, 9, 426–436.
9.Vermeir, I., Verbeke, W. (2006). Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer “Attitude – Behavioral Intention” Gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19, 169–194.