Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-38
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
REKONSTRUKCJA PARADYGMATU ZACHOWAŃ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ŻYWIENIOWE WOBEC KONSUMENTÓW

Autorzy: Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: gastronomia usługodawcy konsumenci ocena rekonstrukcja modelu działań
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (407-416)
Klasyfikacja JEL: L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w artykule jest wskazanie potrzeby i kierunków rekonstrukcji wybranych elementów modelu działania oferentów usług żywieniowychw odniesieniu do oczekiwań konsumentów. W materiale wskazano na rosnący udział usług gastronomicznych w ogólnym systemie organizacji żywienia społeczeństwa polskiego. Scharakteryzowano podstawowe wyróżniki rozwoju rynku usług żywieniowych w Polsce. Zidentyfikowano główne obszary jego niedostosowania do oczekiwań konsumentów oraz wskazano pożądane kierunki rekonstrukcji modelu działań usługodawców w celu zmiany tej sytuacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H. (2004). Znaczenie innowacyjności w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw (s. 267–271). W: B. Grzybowska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
2.Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój, nr 1, 58–66.
3.Doring, H. (2008). Gastronomia XXI wieku – nowe wyzwania. Food Service, 3, 25–27.
4.Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
5.Główny Urząd Statystyczny (2015). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa.
6.Grudzewski, M., Hejduk, I.K. (2001). Przedsiębiorstwo przyszłości, Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration, 1, 95–111.
7.Kaczmarek, K. (2013), Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera. Studia Socjologiczne, 2, 31–45.
8.Kempy, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: PWE.
9.Mazurek-Łapacińska, K. (2003). Polacy wobec nowych tendencji w konsumpcji. Warszawa: Wyd. IRWiK.
10.Payne, A. (2002). Marketing usług. Warszawa: PWE.
11.Penc, J. (2002). Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
12.Sala, J. (2010). Marketing w gastronomii. Warszawa: PWE.
13.Zabrocki, R. (2006). Kryteria oceny konkurencyjności przedsiębiorstw gastronomicznych przez konsumentów na rynku usług żywieniowych (s. 531–536). W: B. Grzybowska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Olsztyn: Wyd. UWM.
14.Zabrocki, R. (2008). Rola i funkcje usług żywieniowych we współczesnym świecie (s. 37–45). W: A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes. Łódź: Wydawnictwo Enturion.