Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
E-REKLAMA I MARKETINGOWE WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH FORM I POJĘĆ

Autorzy: Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: e-reklama SEO SEM PPC
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (199-208)
Klasyfikacja JEL: M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dobie turbulentnego otoczenia rynkowego i wzmożonej konkurencyjności jednym z podstawowych źródeł tworzenia przewagi konkurencyjnej jest kreowanie określonego wizerunku danego przedsiębiorstwa i/lub marki. „Rewolucja internetowa” wpłynęła znacząco na zachowanie dzisiejszych konsumentów, co spowodowało przeniesienie aktywności związanych z komunikacją marketingową do świata wirtualnego. Ta nowa rzeczywistość, oferująca zupełnie nowe możliwości (np. w kontekście interaktywności z konsumentem) doprowadziła do rozwoju nowych form reklamy, wśród których SEM, a w tym SEO + PPC, stanowią istotny czynnik komunikacji marketingowej.Celem niniejszego artykułu, który wpisuje się w nurt przeglądowy, jest uporządkowanie i przegląd pojęć związanych z reklamą on-line, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy w wyszukiwarkach internetowych oraz wskazanie na podobieństwa i różnice w definiowaniu pojęć z zakresu SEM, co może mieć znaczenie praktyczne dla prowadzonych analiz i interpretacji wyników danych wtórnych ze wskazanego zakresu. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury zagranicznej i polskiej, jak również na podstawie obserwacji własnych autorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asefeso, A. (2014). Online Marketing with Organic Search Engine Optimization, 2nd ed. MCIPS MBA, AA Global Sourcing Ltd.
2.Berman, R., Katona, Z. (2012). The Role of Search Engine Optimization in Search Marketing, Marketing Science, 31, 6.
3.Biały, F. (2010). Nowe media w komunikacji marketingowej, s. 59. Pobrano z: http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/refleksje-nr2-057-062.pdf.
4.Boughton, S.B. (2005). Search Engine Marketing. Perspectives in Business, 2, 1, 29–33.
5.Calder, B.J., Malthouse, E.C., Schaedel, U. (2009). An Experimental Study of the Relationship between Online Engagement and Advertising Effectiveness. Journal of Interactive Marketing, 23, 4, 321–331.
6.Charleton, D., Barry, C. (2007). In search of e-marketing success: search engine marketing strategies of sme’s in Ireland, 9th Irish Academy of Management Annual Conference, September, Belfast, Northern Ireland. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/271642595_In_search_of_E-marketing_Success_Search_Engine_Marketing_Strategies_of_SMEs_in_Ireland.
7.David, M. (2011). WordPress 3 Search Engine Optimization: Optimize Your Website for Popularity with Search Engines. Birmingham: PACKT Publishing.
8.Devece, C., Lapierda, R., Palacios, D. (2014). Website Effectiveness for Tourism Accommodation Companies (s. 57–58). W: I . G il-Pechuan, D. P alacios-Marques, M .P. P eris- -Ortiz, E. Vendrell, C. Ferri-Ramirez (red.), Strategies in E-Business. Positioning and Social Networking in Online Markets. New York: Springer.
9.Dib, H., Al-haddad, A.A. (2015). Determinants of Brand Image in Social Media. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 5, 4, 118–119.
10.Dutko, M. (2010). E-biznes. Poradnik praktyka. Biznes usieciowiony. Gliwice: Helion.
11.Fleischner, M.H. (2011). Ppc Made Simple: Pay Per Click Strategies for Dominating Google Adwords (s. 10–11). Pobrane z: https://books.google.pl/books?id=3TWublSVoGoC&lpg=PA1&dq=ppc&hl=pl&pg=PA2#v=onepage&q&f=false.
12.Gandour, A., Regolini, A. (2011). Web site search engine optimization: a case study of Fragfornet. Library Hi Tech News Journal, 28, 6, 6–13.
13.Grappone, J., Couzin, G. (2010). Godzina dziennie z SEO, wyd. 2. Gliwice: Helion.
14.Habryń, M. (2002). Formy reklamy w Internecie. W: Estetyka reklamy, M. Ostrowicki (red.), Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst.
15.Jones, K.B. (2010). Search Engine Optimization. Your Visual Blueprint for Effective Internet Marketing, 3rd edition. New York: Wiley Brand.
16.Khraim, H.S. (2015). The Impact of Search Engine Optimization on Online Advertisement: The Case of Companies using E-Marketing in Jordan. American Journal of Business and Management, 4, No. 2, 78–79.
17.King, A. (2008). Website Optimizations, Sebastopol: 1005 Gravenstein Highway North, O’Reilly Media.
18.Kiong, L.V. (2009). Online Business Made Easy, Liew Voon Kiong, eBook.
19.Ledford, J.L. (2009). Search Engine Optimization Bible, 2th edition, Indianapolis: Wiley Publication Inc.
20.Lee, K., Sedas, C. (2009). Search Engine Advertising: Buying Your Way to the Top to Increase Sales, 2nd ed. New Riders, eBook.
21.Małęcki, B. (2009). Marketing i reklama w internecie (s. 15–16). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pobrane z: https://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/3570a391605a8575fa475bad543eb2fd.pdf (dostęp 31.11.2015).
22.Michael, A., Salter, B. (2007). Marketing Through Search Optimization, How to be found on the Web, 2nd ed. London: Butterworth-Heinemann.
23.Modrzewski, P. (2008). Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Moran, M., Hunt, B. (2015). Search Engine Marketing, Inc. Driving Search Traffic to Your Company’s Website. Indianapolis: IBM Press.
25.Mordkovich, B., Mordkovich, E. (2007). Pay-per-click Search Engine Marketing Handbook: Low Cost Strategies for Attracting New Customers Using Google, MSN, Yahoo! & Others Search Engines. New York: MordComm Inc.
26.Nazar, N. (2011). Exploring SEO Techniques for Web 2.0 Website. Unpublished master thesis, Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology.
27.Pankiewicz, K. (red.). (2008). E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Gliwice: Helion.
28.Quinton, S., Khan, M.A. (2009). Generating web site traffic: a new model for SMEs. Direct Marketing: An International Journal, 3, 2, 111–112.
29.Reed, J. (2011). Szybkie łącze z klientami, marketing internetowy. Gliwice: Helion.
30.Sathitwitayakul, T., Prasongsukarn, K. (2011). Implementation steps to optimize search engine marketing (sem)results for small and medium sized e-commerce companies. ABAC Journal, 31, 2, s. 15–16.
31.Singh, S., Sharma, G.D., Singh, P. (2011). Impact of ‘Search Engine Optimization’ on the Advertisement. Pobrane z: http://ssrn.com/abstract=1831120 (dostęp 30.11.2015).
32.Spindler, S. (2010). Online Marketing How to Increase International Sales with Search Engine Optimisation. Munchen: GRIN Verlag.
33.Trzaska, M. (2011). Zarządzanie treścią. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
34.Work, J.L. (2008). Scientific Search Engine Marketing. Dickson TN: Work Media.
35.Work, J., Work, C. (2008). The Law Firm Internet Marketing Book. Dickson TN: Work Media.
36.Yalcon, N., Kose, U. (2010). What is search engine optimization: SEO? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 9, January 2010, 487–493.