Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ

Autorzy: Urszula Gołaszewska- Kaczan
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: raporty społeczne społeczna odpowiedzialność wizerunek interesariusze
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: D01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podniesiono problem wykorzystania raportów społecznych w budowaniu wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. Omówiono istotę tych raportów oraz pokazano korzyści płynące ze społecznego raportowania. Przedstawiono także warunki, które muszą być spełnione, aby raporty społeczne stały się efektywnym narzędziem budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Do warunków tych zaliczono: dobrowolność raportowania, dotarcie z raportami do interesariuszy oraz wiarygodność raportów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Corporate Register (2009). Reporting Awards’08. Global Winners and Reporting Trends, March 2009. Pobrane z: http://www.corporateregister.com/pdf/CRRA08.pdf.
2.Dymowski, J. (2013). Raporty społeczne a perspektywa inwestorów. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, 53. Warszawa:
3.Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Encyklopedia CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/raportowanie-spoleczne/.
4.ISO 26000. Pobrane z: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
5.Koszewska, M. (2011). Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny składnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów. W: R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
6.Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
7.Lewicka-Strzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
8.Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
9.MGD Doradztwo Gospodarcze. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pobrane z: http://mdg.com.pl/static/site_media/download/2014/05/21/CSR.pdf.
10.PAP (2024). Część firm będzie musiała przygotowywać raporty nt. swojej polityki CSR. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,91446,17061994,Czesc_firm_bedzie_musiala_przygotowywac_raporty_nt_.html#ixzz3sbt14d8X.
11.Pawlik, M.. Przedsiębiorstwo przyszłości musi dziś świadomie inwestować w technologie. Pobrane z: http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/101350,przedsiebiorstwo_przyszlosci_musi_dzis_swiadomie_inwestowac_w_technologie.html.
12.Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
13.Rok, B. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14.Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
15.Roszkowska, P. (2010). Raporty społecznej odpowiedzialności w budowie relacji z klientem. W: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
16.Rudnicka, A. (2011). Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności między przedsiębiorstwem a interesariuszami (s. 121–122). W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 156. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
17.Wąchowiak, P. (2008). Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności. Przegląd Organizacji, 10.
18.Zasuwa, G. (2009). Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów (s. 252–253). W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.