Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
RECENZJA KSIĄŻKI EFEKTYWNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO PRZEMYSŁU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. UWARUNKOWANIA SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY, RED. KRZYSZTOF MALIK, ŁUKASZ DYMEK, DIFIN, WARSZAWA 2015 (SS. 228)

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2016
Liczba stron:3 (307-309)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu