Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK

Autorzy: Monika Znojek
Uniwersytet Szczeciński

Halina Nakonieczna-Kisie
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne EFRR EFS biblioteki Wojewódzka i Miejska Bi - blioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (291-303)
Klasyfikacja JEL: R11 Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: z jakich funduszy unijnych i obszarów wsparcia korzystają biblioteki w Polsce oraz jaki jest wpływ wykorzystanych dotacji na poprawę działalności i rozwój tych instytucji kulturalnych. Z badań wynika, że w okresie 2007–2013 biblioteki w Polsce korzystały przede wszystkim ze środków EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansując dzięki nim duże projekty inwestycyjne z zakresu szeroko pojętej infrastruktury bibliotecznej. Wykorzystywały również środki z EFS, ale w mniejszym zakresie, finansując relatywnie małe projekty inwestycyjne, głównie na terenach wiejskich. Wykorzystane środki unijne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim zwiększyły zasoby biblioteczne o 15% i poprawiły jakość świadczonych usług, zwiększyły liczbę czytelników o ponad 26% i uatrakcyjniły działalność biblioteczną o usługi kulturalno-edukacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adaszyńska, E. (2013). Nowoczesna, atrakcyjna, przyjazna. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bibliotekarz Lubuski, 2 (36), 10–14.
2.Akademia Morska w Szczecinie. O projekcie. Pobrano z: http://bc.am.szczecin.pl/ (4.2015).
3.Bibliotech – Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych (2014). Pryzmat, wydanie specjalne.
4.Biblioteka Narodowa (2015). Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA. Pobrano z: http://www.bn.org.pl (10.2015).
5.Biblioteka Publiczna wraz z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Projektu. Pobrano z: http://biblioteka.grodzisk.pl (10.2015).
6.Cendrowska, B. (2012). Kolekcje w Bibliotece Głównej. Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 3 (15), 30–31.
7.Gonet, E. (2010). Nowosolskie królestwo książek wkrótce w nowych murach. Bibliotekarz Lubuski, 2 (30), 47–48.
8.Grabowska-Pieśla, A. (2013). Wielowymiarowa rola kultury w rozwoju gospodarczym regionów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 103 (753), 53–63.
9.Jaworski, E. (2008). Przekształcenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. w Bibliotekę XXI wieku. W: Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Pobrano z: http://sbc.wbp.kielce.pl (10.2015).
10.Kozińska, M. (2011). Projekt „Kopalnia inicjatyw” – Biblioteka Publiczna w Łomiankach aktywizuje młodzież. Biuletyn EBIB, 5 (123). Pobrano z: http://www.ebib.pl (9.2015).
11.Lis, R., Maresz, B. (2013). Podsumowanie projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych. Katowice: Biblioteka Śląska. Pobrano z: http://www.sbc.org.pl (9.2015).
12.Markiewicz, S., Mądre Dziecko – projekt współfinansowany ze środków EFS w GBP w Zwierzynie. Pobrano z: http://bibliotekarzlubuski.pl (10.2015).
13.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Polska Pięknieje — 7 cudów Funduszy Europejskich. Pobrano z: www.mir.gov.pl (9.2015).
14.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2015). Najlepsza integracja podczas nauki zawodu. projekt realizowany w latach 2007–2013. Pobrano z: http://www.mapadotacji.gov.pl (10.2015).
15.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 PODREGION GORZOWSKI. Pobrano z: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (9.2015).
16.Mróz, S. (2010). Dojrzali odkrywają pasje. Panorama Wielkopolskiej Kultury, 2 (57), 18.
17.Politechnika Rzeszowska (2011). Najnowsze inwestycje Politechniki Rzeszowskiej. Gazeta Politechniki, dodatek do czasopisma, 10 (214).
18.Spaleniak, W. (2013). Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich. Realizacja projektu. Winieta, 2 (63), 1–3.
19.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim (2006). Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. materiały wewnętrzne, maszynopis powielony. Gorzów Wielkopolski. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim. Statut WiMBP
20.w Gorzowie Wlkp. Pobrano z: http://www.wimbp.gorzow.pl (11.2015).
21.Tkaczyński, J., Willa, R., Świstak, M., 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – działania – środki. Kraków: Wyd. UJ.
22.Urząd Publikacji UE (2014). Kultura i sektor audiowizualny. Luksemburg. Pobrano z: http://europa.eu/pol (9.2015).
23.Wilusz, E., Rogóz, J. (2011). Biblioteka wspiera rozwój mieszkańców. Wiadomości Boguchwalskie, 3 (71), 9.
24.Ziembicki, P. (2014). Tworzymy społeczeństwo informacyjne już dziś! Nowoczesne e-usługi w Bibliotece Norwida. Bibliotekarz Lubuski, 1 (37), 25–31.