Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE

Autorzy: Piotr Szkudlarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: solidarność społeczna normy społeczne kapitał społeczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: A14 D10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka oraz porównanie solidarności społecznej studentów I roku studiów z polskiej i litewskiej uczelni jako normy kapitału społecznego. W części teoretycznej artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące solidarności społecznej, norm społecznych i kapitału społecznego. W części empirycznej dokonano analizy danych pochodzących z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów w Polsce i na Litwie. W artykule sformułowano wnioski dotyczące preferowanych form udzielania pomocy innym, zakresu tej pomocy oraz powodów zniechęcających do pomagania innym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowski, J. (2014). Solidarność społeczna i kryzys. Zmiany wartości w Europie i w Polsce w warunkach kryzysu. Folia Sociologica, 48, 19–34.
2.Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wyd. Sic!
3.Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
4.Etzioni, A. (2004). The Common Good. Cambridge: Polity.
5.Fukuyama, F. (1997). Social Capital. Oxford: Brasenose College.
6.Frykowski, M., Starosta, P. (2008). Kapitał społeczny i jego użytkownicy. Przegląd Socjologiczny, 57 (1), 31–62.
7.Grootaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18. Pobrano z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (20.08.2013).
8.Guz, T. (2009). Unia Europejska: jaka solidarność? W: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (red.), Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość (s. 77–96). Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
9.Kochman, I. (2009). Solidarność społeczna. Pobrano z: http://erazm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2009/12/Solidarnosc-spoleczna.pdf (26.11.2015).
10.Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 2, 89–103.
11.Miłaszewicz, D. (2015). Kompetencje społeczne polskich i litewskich studentów – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 296–305.
12.Minogue, K. (2002). Czy demokracja wpływa na przemianę moralności? W: R. Legutko, J. Kłoczkowski (red.), Oblicza demokracji. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
13.Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78. Pobrano z: http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf (24.04.2015).
14.Tischner, J. (2005). Etyka Solidarności. Kraków: Znak.