Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: M30
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu wizerunek
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Michalak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zbigniew Warzocha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewelina Gamrat
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

"CSR” (corporate social responsibility), czyli „społeczna odpowiedzialność biznesu”, definiowana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na świadomym i zrównoważonym działaniu. Współcześnie CSR jest ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacje, podejmując decyzję o rozpoczęciu działań CSR, budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, co może być gwarancją większej stabilności funkcjonowania. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania i oceny działań CSR realizowanych przez firmę Danone. Z badań wynika, że dla znaczącej grupy respondentów CSR to dbałość o pracowników, dbałość o zdrowie, wspieranie potrzebujących, podnoszenie kultury oraz przestrzeganie zasad prawa. Ponad 40% badanych uważa, że świadomość, iż firma Danone realizuje działania CSR, ma wpływ na wybór przez nich tej marki spośród innych dostępnych ofert.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Enderle, G., Tavis, A.L. (1998). A Balanced Concept of the Firm and the Measurement of Its Long-Term Planning and Performance. Journal of Business Ethics, 17 (11), 1129–1144.
3.http://www.danone.pl (8.02.2015).
4.http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf (15.09.2016).
5.Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9–14.
6.Krukowska, M. (2012). Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu. Opole: Wyd. Naukowe Scriptorium.
7.Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.