Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński

Jan Kaczmarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: spółdzielnie mieszkaniowe inwestycje termomodernizacyjne odpowiedzialność ekologiczna zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (161-172)
Klasyfikacja JEL: I30 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zaangażowania spółdzielni mieszkaniowych w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle przeprowadzonych inwestycji termomodernizacyjnych. Aby go osiągnąć, przeanalizowano nakłady poniesione na dane inwestycje przez spółdzielnie mieszkaniowe województwa zachodniopomorskiego w latach 2001–2013. Wykorzystano do tego metody analizy ekonomicznej, statystycznej oraz dedukcji. Dzięki temu można było wskazać osiągnięte efekty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babut, R., Dworzyńska-Opatczyk, M., Pogorzelski, A. (1996). Ochrona cieplna budynków i termomodernizacja. Fundacja Poszanowania Energii.
2.Kaczmarczyk, J. (2015). Rachunek sozoekonomiczny inwestycji termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego. maszynopis rozprawy doktorskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
3.Kryk, B. (2013). Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania na przykładzie modernizacji budynków w Polsce. Finanse, Rynek Finansowy, Ubezpieczenia, 57, 317–330.
4.Niestrzębski, D. (1996). Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych. Informacje i Komunikaty, 6–7, 34.
5.Norwisz, J. (1999). Termomodernizacja budynku mieszkalnego spółdzielni mieszkaniowej. Pobrano z: http://energia.eco.pl/EKONOM/ASPEKT/PRZYK1.HTM (1.04.2016).
6.Sawicki, J. (2012). Termomodernizacja jako element rewitalizacji budynków mieszkalnych. Administrator, 3. Pobrano z: http://www.administrator24.info/artykul/id2941,termomodernizacja-jako-element-rewitalizacji-budynkow-mieszkalnych (1.04.2016).
7.Ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz.U. nr 223, poz. 1459, z późń. zm.
8.Zaborowski, M. (2013). Definicja głębokiej modernizacji. Wersja robocza z dnia 14 lipca 2013 r. Instytut Ekonomii Środowiska. Pobrano z: www.renowacja2050.pl/files/publikacje/ies_1pdf (1.04.2016).