Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Kielec
Słowa kluczowe: optymalny obszar walutowy kryteria strefa euro
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: F15 F45
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono warunki powstania i rozwój teorii optymalnego obszaru walutowego (TOOW) oraz wskazywane przez tę teorię ekonomiczne kryteria, które powinien spełnić taki obszar. Głównym celem opracowania jest próba oceny adaptacji dorobku myśli ekonomicznej w temacie optymalnego obszaru walutowego podczas realizacji planów dotyczących powstania unii walutowej w Europie powołanej do życia w 1999 roku. Wyniki tej oceny sugerują, iż powodem utworzenia europejskiej unii walutowej były przede wszystkim względy polityczne, a nie ekonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Botta, A. (2014). Structural Asymmetries at the Roots of the Eurozone Crisis: What’s New for Industrial Policy in the EU? Levy Economics Institute Working Paper, 794, 2–29.
2.European Commission (1998). European Economy, 65. Pobrano z: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication8013_en.pdf (20.12.2015).
3.Fleming, M.J. (1971). On Exchange Rate Unification. The Economic Journal, 81 (323), 467–488.
4.Frankel, J.A., Rose, A.K. (1996). Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. The Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 1473, 1–37.
5.Haberler, G. (1970). The International Monetary System: Some Recent Developments and Discussions. W: G.H. Halm (red.), Approaches to Greater Flexibility of Exchange Rates (s. 115–123). Princeton: Princeton University Press.
6.Ingram, J.C. (1962). A Proposal for Financial Integration in the Atlantic Community. W: Joint Economic Committee, Factors Affecting the United States Balance of Payments (s. 177–207). Washington: Government Press Office.
7.Ingram, J.C. (1969). Comment: The Currency Area Problem. W: R.A. Mundell, A.L. Swoboda (red.), Monetary Problems of the International Economy (s. 95–100). Chicago: The University of Chicago Press.
8.Issing, O. (2005). One Size Fits All! A Single Monetary Policy for the Euro Area. Speech to the International Research Forum. Pobrano z: http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050520.en.html (21.12.2015).
9.Jochimsen, R. (1994). Perspektiven der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion. Kolonia: Nomos Verlag.
10.Kennen, P.B. (1969). The Theory of Optimum Currency Areas: an Eclectic View. W: R.A. Mundell, A.L. Swoboda (red.), Monetary Problems of the International Economy (s. 41–60). Chicago: University of Chicago Press.
11.McKinnon, R.I. (1963). Optimum Currency Area. The American Economic Review, 53 (4), 717–725.
12.Mintz, N.N. (1970). Monetary Union and Economic Integration. The Bulletin of New York University Graduate School of Business Administration (Institute of Finance), 64, 1–36.
13.Mongelli, F.P. (2002). „New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU telling us? European Central Bank Working Paper, 138, 1–54.
14.Mundell, R.A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51 (4), 657–665.
15.Mundell, R.A. (1973a). A Plan for a European Currency. W: H.G. Johnson, A.K. Swoboda (red.), The Economics of Common Currencies (s. 143–172). London: George Allen & Unwin Ltd.
16.Mundell, R.A. (1973b). Uncommon Arguments for Common Currencies.W: H.G. Johnson, A.K. Swoboda (red.), The Economics of Common Currencies (s. 114–132). London: George Allen & Unwin Ltd.
17.OECD (1999). EMU Facts, Challenges and Policies. Paris.
18.Puhani, P.A. (1999). Labour Mobility – An Adjustment Mechanism in Euroland? Empirical Evidence for Western Germany, France and Italy. German Economic Review, 2 (2), 127–140.
19.Schüler, M. (2002). The Threat of Systemic Risk in Banking – Evidence for Europe. Centre for European Economic Research Discussion Paper, 21, 1–32.
20.Tower, E., Willett, T.D. (1976). The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility: A More General Framework. Special Papers in International Economics (Princeton University), 11, 1–98.