Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
EKONOMIA HOMO SAPIENS

Autorzy: Magdalena Adamus
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna racjonalność homo oeconomicus
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: A12 B50 D03 D80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ekonomia behawioralna nie jest już dziś traktowana jako efemeryczna intelektualna zabawa, moda, która niebawem przeminie. Jej dokonania koncentrują się wokół krytyki modelu człowieka ekonomicznego i przywracania homo sapiensjako głównego przedmiotu badań. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie, czego o człowieku dowiedzieliśmy się dzięki rozwojowi ekonomii behawioralnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allais, M., Hagen, O. (1979). Expected Utility Hypotheses and the Allais Paradox. Dordrecht: Springer Science+Business Media.
2.Angner, E., Loewenstein, G. (2012). Behavioral Economics. W: U. Mäki (red.), Handbook of the Philosophy of Science, t. 13: Philosophy of Economics (s. 641–689). Amsterdam: Elsevier.
3.Brzeziński, M., Gorynia, M., Hockuba, Z. (2008). Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Ekonomista, 2, 201–232.
4.Damasio, A. (2011). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Rebis.
5.Gigerenzer, G., Todd, P. (1999). Fast and Frugal Heuristics. The Adaptive Toolbox. W: G. Gigerenzer, P. Todd (red.), Simple Heuristics That Make Us Smart (s. 3–34). New York: Oxford University Press.
6.Gintis, H. (2009). The Bounds of Reason. Game Theory and the Unification of Social Sciences. Princeton: Princeton University Press.
7.Heukelom, F. (2007). Who are the Behavioral Economists and what do They Say. Tinbergen Institute Discussion Paper, 20 (1), 1–48.
8.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
9.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47 (2), 263–291.
10.Mullainathan, S., Thaler, R. (2000). Behavioral Economics. NBER Working Paper Series, 7948, 1–14.
11.Simon, H. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 69 (1), 99–118.
12.Simon, H. (1986). Rationality in Psychology and Economics. The Journal of Business, 59 (4), 209–224.
13.Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21–34.
14.Thaler, R. (2000). From Homo Economicus to Homo Sapiens. Journal of Economic Perspectives, 14 (1), 133–141.
15.Tomer, J. (2007). What is Behavioral Economics. The Journal of Socio-Economics, 36, 463–479.
16.Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185 (4157), 1124–1131.