Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Chorwacja rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej – wzmocnienie czy osłabienie potencjału ugrupowania integracyjnego

Autorzy: Adam Gąsiorek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: Unia Europejska Chorwacja poszerzanie integracji regionalnej potencjał gospodarczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (153-167)

Abstrakt

Republika Chorwacji 1 lipca 2013 roku została dwudziestym ósmym członkiem Unii Europejskiej na skutek siódmego poszerzenia integracji. Przechodząc przez długą i niepozbawioną trudności nową procedurę negocjacyjną, wciąż nie w pełni dostosowała swoją gospodarkę do wymogów ugrupowania. Bez wątpienia wpływ na to wywarł kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2007 roku, ale także konflikty zbrojne na terytorium Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Jednoznaczne określenie, czy Chorwacja wzmocniła, czy osłabiła Unię Europejską nie jest możliwe z wielu różnych aspektów. Nie można nazywać jej „drugą Grecją”, jak przyjęło się określać w artykułach prasowych bezpośrednio po unijnym rozszerzeniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczuk-Zawiła M., Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej – oddalająca się perspektywa, „Wspólnoty Europejskie” 2011, nr 2 (207).
2.Gawilikowska-Hückel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. BECK, Warszawa 2004.
3.http://ec.europa.eu/enlargement.
4.http://ec.europa.eu/eurostat.
5.Korsak M., Nowe horyzonty Europy. Rozważania na temat przyszłości Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1.
6.Mikucka-Wójtowicz D., Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990– 2010, Wyd. LIBRON-Filip Lohner, Kraków 2014.
7.Pawlicki J., Europa na Bałkanach, albo Bałkany w Europie, „Newsweek” z 1.07.2013, http://swiat.newsweek.pl.
8.Polska Agencja Prasowa, Chorwacja wchodzi do UE bez entuzjazmu i wielkich oczekiwań, www.money.pl.
9.Sanader I., Leading a Successful Transition: the Case of Croatia, „European View” 2008, No. 7.
10.Szymanik E., Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej, „Unia Europejska. pl” 2013, nr 4 (221).
11.Tsanana E., Katrakilidis C., Do Balkan Economies Catch up with the EU? New Evidence from Panel Unit Root Analysis, „Empirica” 2014.
12.www.hnb.hr.