Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku

Autorzy: Krystyna Żołądkiewicz
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: regionalizm; integracja; ugrupowania międzyregionalne; negocjacje handlowe; region Azji-Pacyfiku TPP; FTAAP.
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (93-110)

Abstrakt

Współczesne międzynarodowe stosunki ekonomiczne cechuje tendencja do regionalizmu i proliferacji regionalnych porozumień integracyjnych (RTA). Na tle dominującego trendu bilateralnych ugrupowań integracyjnych w strukturze RTA, cechą trzeciej fali regionalizmu jest tworzenie porozumień o charakterze międzyregionalnym (międzykontynentalnym), megastref wolnego handlu (FTA). Jednym z najważniejszych negocjowanych ugrupowań tego typu jest Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP). Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu zaawansowania negocjacji TPP oraz możliwego terminu ich zakończenia w kontekście zróżnicowanych interesów krajów uczestniczących i przesuwającej się w czasie daty zakończenia rokowań. W artykule wykorzystano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz dokumentów dotyczących negocjacji TPP. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad determinantami nowego wymiaru regionalizmu
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldwin R., Evenett S., Low P., Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments, w: Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System, red. R. Baldwin, P. Low, Cambridge 2009.
2.Baldwin R., Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade, NBER Working Paper No. 12545, September 2006.
3.Elms D., The TPP: What is 21st Century About It?, International Centre for Trade and Development (ISTD), „In Puentes” 2014, Vol. 15, No. 6.
4.Elms D.K., Talking Trade, Asian Trade Center, Singapore 27.01.2015; 2.02.2015; 20.02.2015.
5.Elms D.K., The Trans-Pacific Partnership (TPP) as a Pathway to Asian Integration, referat zaprezentowany na konferencji Korea Dialogue on Strengthening North Pacific Cooperation, East-West Centre and Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), Hawaii, July 25, 2014 (materiał powielony otrzymany od autorki).
6.Elms D.K., TPP: Waiting for Godot? Talking Trade, Asian Trade Centre, Singapore 2015.
7.Elms D.K., Transparency, Congress and the TPP, Talking Trade, Asia Trade Centre, Singapore 14.01.2015.
8.Enhancing Trade and Investment, Supporting Jobs, Economic Growth and Development: Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement, November 12, 2011, Honolulu, USA, www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/november/trans-pacificpartnership-tpp-trade-ministers.
9.Evans D., Bilateral and Plurilateral PTAs, w: Bilateral and Regional Trade Agreements Trade Agreements. Commentary and Analysis, red. B. Lester, B. Mercurio, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
10.Fiorentino R.V., Crawford J-A., Toqueboeuf C., The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance, w: Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System, red. R. Baldwin, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
11.Frankel S., The Intellectual Property Chapter in the TPP, w: The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, red. C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
12.Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
13.www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/rounds.
14.www.pewglobal.org/2014/09/16/faith-and-skepticism-about-trade-foreign-investment.
15.Kelsey J., Epilogue, w: No Ordinary Deal. Unmasking the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement, red. J. Kelsey, Wellington 2010.
16.Krishna P., The Economics of PTAs, w: Bilateral and Regional Trade Agreements Trade Agreements. Commentary and Analysis, red. B. Lester, B. Mercurio, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
17.Kurtenbach E., Japan Negotiator: TPP Trade Deal with US Do-Able by Spring, Associated Press, 3 March, 2015.
18.Lim C.L., Elms D.K., Low P., What is “High-Quality, Twenty-First Century” Anyway?, w: The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, red. C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
19.Lliang M., TPP Negotiations: Rules of Origin, w: The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, red. C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
20.Michalski B., Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa 2014.
21.Schott J. J., Kotschwar B., Muir J., Understanding the Trans-Pacific Partnership, Peterson Institute for International Economics, „Policy Analyses in International Economics” 2013, Vol. 99.
22.Schott J.J., Muir J., US PTAs: What’s Been Done and What It Means for the TPP Negotiations, w: The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, red. C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
23.Skulska B., Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
24.Trade Policy Review. Review by the Secretariat. United States, WTO, Trade Policy Review Body, WT/TPR/S/235, 25 August 2010.
25.WTO Trade Policy Review Body (2010).
26.www.dfat.gov.au/fta/tpp.
27.Żołądkiewicz K., Ponadregionalny wymiar integracji gospodarczej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
28.Żołądkiewicz K., Porozumienie o partnerstwie ekonomicznym Regionu Pacyfiku a proliferacja regionalizmu, w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?, red. A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
29.Żołądkiewicz K., Porozumienie o Partnerstwie Ekonomicznym Regionu Pacyfiku (TPP) – negocjacje i przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (w druku).