Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności

Autorzy: Helena Kościelniak
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: strategia realizacja strategii CSR (Corporate Social Responsibility)
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (373-382)

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę strategii i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności, Corporate Social Responsibility – CSR; zwrócono uwagę na postępującą elastyczność strategii rozumianej, jako koncepcja zmian, dokonywanych z myślą o przyszłości przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano również cechy i realizację działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem ich kondycji finansowej. Zwrócono uwagę na bariery realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w badanych przedsiębiorstwach, wśród których dominują bariery finansowo-czasowe i mentalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arjaliès D.-L., Mundy J., The use of management control systems to manage CSR strategy: a levers of control perspective, „Management Accounting Research” 2013, vol 24, nr 4.
2.Dyląg R., Puchalska E., Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 75 (131), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
3.Hah K., Freeman S., Multinational Enterprise Subsidiaries and their CSR: a conceptual framework of the management of CSR in smaller emerging economies, Springer Science Business Media Dordrecht 2013, opublikowane online 26.05.2013.
4.Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 12.
5.Mishra S., Modi B.S., Positive and negative corporate social responsibility, financial leverage, and idiosyncratic risk, Springer Science Business Media Dordrecht 2012, opublikowane online 28.10.2012.
6.Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem, otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
7.Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value: how to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth, „Harvard Business Review” 2011, January–February.
8.Porter M.E., Kramer M.R., Strategy and society – the link between competitive advantage and corporate social responsibility, „Harvard Business Review” 2006, vol. 84.
9.Raport środowiskowy 2013, Orlen, Warszawa 2013.
10.Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
11.Szadziewska A., Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 75 (131)/2014.
12.Weber M., The business case for Corporate socialresponsibility: a company-level measurement approach for CSR, „European Management Journal” 2008. vol. 26, nr 4.