Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych

Autorzy: Radosław Drozd
Politechnika Gdańska

Karol Kufel
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: łańcuch logistyczny Vendor Management Inventory proces produkcji farb proszkowych
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (359-372)

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu zarządzania łańcuchem logistycznym oraz praktycznych problemów w zarządzaniu nim w przedsiębiorstwie X, produkującym farby proszkowe. Jedną z charakterystycznych cech opisywanego systemu logistycznego jest wykorzystywanie w koncepcji VMI – Vendor Management Inventory, która zakłada, że producent/dostawca sam generuje zamówienia na rzecz klienta na podstawie otrzymanych od niego informacji. Wiąże się to niestety z koniecznością wzięcia odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo X nie tylko za odpowiednie zaopatrzenie własnego procesu produkcyjnego, ale także swoich klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aitken J., Christopher M., Towill D., Understanding, implementing and exploiting agility and leanness, „International Journal of Logistics: Research and Applications” 2002, vol. 5, nr 1.
2.Cellary W., Strykowski S., Remesz L., Toboła M., Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej, w: Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
3.Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
4.Drozd R., Kufel K., Doskonalenie procesu produkcji farb proszkowych z wykorzystaniem wskaźnika OEE Zarządzanie procesami i projektami – współczesne wyzwania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.
5.Kilger Ch., Stadler H., Suply chain management and advanced planning, Springer Verlag, Berlin 2000.
6.Kootanaee A., Babu K., Talar H.F., Just-in-Time Manufacturing System: from introduction to implement, „International Journal of Economics, Business and Finance” 2013, vol. 1, nr 2.
7.Nowicka K., Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
8.Pasandidech S.H.R., Niaki S.T.A, Nia A.R., An investigation of vendor-managed inventory application in supply chain: the EOQ model with shortage, „The International Journal of Advanced Manufacturing Technology” 2010, vol. 49.
9.Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
10.Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999.
11.T.M. Simatupang, R. Sridharan, Supply chain discontent, „Business Process Management Journal” 2005, vol. 11, nr 4.
12.Wierzbicki M., Koncepcja VMI. Wady, zalety, miejsca zastosowań, Transport Wewnętrzny i Magazynowanie nr 3, Wydawnictwo Elamed, Katowice 2012.
13.Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
14.Wilding R., Humphries A., Understanding collaborative supply chain relationships through the application of the Williamson organizational failure framework, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2006, vol. 36, nr 4.