Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji

Autorzy: Alicja Balcerak
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: symulacja interaktywna rozwój organizacji zmiana gra symulacyjna
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (335-346)

Abstrakt

Gry symulacyjne i symulacje behawioralne wspomagają rozwój organizacji nie tylko w ramach szkoleń zewnętrznych. Metody interwencji bazujące na symulacji interaktywnej stosowane są między innymi w procesach inicjowania i przeprowadzania zmian oraz testowania strategii ex ante. Pierwotne i wtórne efekty ich zastosowań można obserwować na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Charakteryzuje je wysoka skuteczność, koszto- i czasochłonność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerak A., Woźniak J., Szkoleniowe metody symulacyjne, GWP, Sopot 2014.
2.Bushe G.R., Marshak R.J., Revisioning organization development: diagnostic and dialogic premises and patterns of practice, „The Journal of Applied Behavioral Science” 2009, nr 45 (3).
3.De Caluwé L., The active substance from the perspective of change, w: Why do games work? In search of the active substance, red. L. de Caluwé, G.J. Hofstede, V. Peters, Kluwer, Deventer 2008.
4.De Caluwé L., Geurts J., Kleinlugtenbelt W.J., Gaming research in policy and organization: an assessment from the Netherlands, „Simulation & Gaming” 2012, nr 43 (5).
5.Fisher J.C., Does simulation theory really involve simulation?, „Philosophical Psychology” 2006, nr 19 (4).
6.Juul J., The game, the player, the world: looking for a heart of gameness, w: Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings, red. M. Coiper, J. Raessens, Universiteit Utrecht, 2003.
7.Kozień E., Wybrane modele rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczne w Krakowie 2002, nr 577.
8.Kurtz J., „Business wargaming”: simulations guide crucial strategy decisions, „Strategy & Leadership” 2003, nr 31 (6).
9.Metera A., Pańków J., Wach T., Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych, IOZiDK, Warszawa 1983.
10.Mulili B.M., Wong P., Continuous organizational development (COD), „Industrial and Commercial Training” 2011, nr 43 (6).
11.Oriesek M.D., Schwarz M.J., Business wargaming: securing corporate value, Gower, Aldershot 2012.
12.Ören T.I., Modeling and simulation: a comprehensive and integrative view, w: Agent-directed simulation and systems engineering, red. L. Yilmaz, T. Ören, Wiley–Verlag, Weinheim 2009.
13.Paananen H., Smeds R., Systems Snapshot – a serious game for increasing understanding of organizational models, leadership and communication in increasingly complex systems, w: Innovation and Serious Games, red. G. Hoeborns, University of Wuppertal, Wuppertal 2012.
14.Ruohomäki V., Simulation gaming for organizational development, „Simulation & Gaming” 2003, 34 (4).
15.Schwarz J.O., Ex ante strategy evaluation: the case for business wargaming, „Business Strategy Series” 2011, nr 12/3.
16.Skalik J., Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, w: Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2012.
17.Smeds R., Koskelainen K., Vänttinen M., Iivonen P., Jaatinen M., Process simulation for the development of customer relationship management in networked construction projects, w: Proceedings of the 7th International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises, red. P. Ball, U. Bititci, J. MacBryde, University of Strathclyde, Glasgow 2005.