Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
BUDOWANIE ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autorzy: Barbara Józefowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: zaufanie w przedsiębiorstwie zaufanie organizacyjne budowanie zaufania
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (195-206)

Abstrakt

W artykule rozważano problematykę budowania zaufania we współczesnym przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia stała się marka, jako powszechnie stosowany sposób budowania zaufania wśród interesariuszy zewnętrznych. Zwrócono jednak uwagę na potrzebę skierowania wysiłków w stronę trwałego zabezpieczenia wiarygodności firmy poprzez zaufanie organizacyjne. Wskazówek na temat sposobów budowania zaufania w przedsiębiorstwie dostarczyły szczegółowo przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczących wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań zaufania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.de Chernatony, L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
2.Hoinkis E., Produkt i jego marka jako jeden z elementów konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji, w: J.L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, część I, Ośrodek Studiów Strategicznych i Zarządz
3.Józefowicz B., Trust in Creating Pro-developmental Positive Organisational Potential Outcomes, w: M.J. Stankiewicz (red.), Positive Mangement: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, „Dom Organizatora”, Toruń 2013
4.Pirson M., Facing the Trust Gap Measuring and Managing Stakeholder Trust, SVH, Saarbrucken 2008.
5.Shockley-Zalabak P.S., Morreale S., Hackman M., Building the High-Trust Organization: Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
6.Sprenger R.K., Zaufanie #1: Zaufanie jest lekarstwem na chorobę, która opanowuje świat biznesu, MT Biznes, Warszawa 2009.
7.Sztompka P., Zaufanie – fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
8.Tanimura J.K., Okamoto M.G., Reputational Penalties in Japan: Evidence from Corporate Scandals, „Asian Economic Journal” 2013, Vol. 27, No. 1.