Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 56 2019
Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus
(Resources and ways of managing leisure time by people of age 60 plus)

Authors: Urszula Gronek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: time budget leisure time consumer
Year of publication:2019
Page range:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: D01 E20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article has a research character. Its main goal is to characterize the resources and ways of using free time for Poles in the age of 60 plus. The basis for deliberations is secondary research, including literature studies, analysis of statistical publications and research reports. As results from the research – age is one of the important factors differentiating both the resources and ways to use free time. Poles in the age of 60 plus have relatively more free time, especially if they have already completed their professional activities. The problem is the use of free time allowing not only the current regeneration of physical and mental strength but for the development, maintenance and improvement of health or physical and social activities, which will positively affect the quality of life of people in this age group.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bombol, M. (2005). Ekonomiczny wymiar czasu wolnego. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 537, 13–16.
2.Bombol, M. (2008). Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 555, 9–21.
3.Bondos, I. (2013). Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Marketing i Rynek, 3, 31–36.
4.Brożek, Z., Kwilecka, M. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
5.CBOS (2010). Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.
6.Daszykowska, J. (2005). Czas wolny a jakość życia nauczycieli studiujących. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
7.Dyoniziak, R. (1997). Społeczeństwo w procesie zmian. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
8.Eurostat (2013). Eurostat. Quality of life indicators – leisure and social interactions. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_leisure_and_social_interactions (2017.10.11).
9.Eurostat (2015). Eurostat. Quality of life in Europe – facts and views – leisure and social relations. Pobrano z : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_- leisure_and_social_relations (2017.10.12).
10.FSOG (2016).Older people in Germany and the EU. Wiesbaden: Federal Statistic Office of Germany.
11.Gorgol, J. (2016). Czas wolny w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 225–231). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
12.Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 14/1, 153–156.
13.GUS (2014a). Struktura doby według wieku osób w 2013 roku. Badanie budżetu czasu ludności w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.GUS (2014b). Prognoza ludności na lata 2014–2050 (studia i analizy statystyczne). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.GUS (2014c). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
16.GUS (2015). Budżet czasu ludności 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
17.GUS (2016). Ludność w wieku 60+ struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
18.GUS (2017a). Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
19.GUS (2017b). Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
20.Kolny, B. (2016). Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 228–240.
21.Krupa, J., Biliński, J. (red.) (2006). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
22.Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
23.Sygit, M. (1997). Wychowanie zdrowotne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Świtała, M. (2012). Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25.Zandecki, A. (1999). Wykształcenie a jakość życia. Dynamika orientacji młodzieżowej szkół średnich. Toruń–Poznań: Edytor.