Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 52/1 2018
Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty
(Development of the market of business angels in Poland – selected aspects)

Authors: Aleksandra Kieres
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: business angel investor corporate finance capital market
Year of publication:2018
Page range:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: O16 O31 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The emergence of new investors on the market increases the amount of capital and it is a source of new investments, which have a positive impact on economic development and so- lutions for many social problems . The purpose of this article, with illustrative character, is to expose real and practical functioning of the Business Angels market in Poland. Indication of restrictions and barriers in their elicitation and activity. For implementation of the indicated objective, a review of applicable legal regulations was carried out, reports and accounts of public administration as well as data and information made available by operating networks. Studies made for the needs of this work confirmed the validity of a wider look at the taken subject, and the performed analysis may be a premise for empirical research, as also be the foundation for possible legislative changes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Clark, B. (2011). Convertible Debt vs. Equity: Which Is Right for Your Startup? Pobrane z: https:// www.yahoo.com/news/convertible-debt-vs-equity-startup-130224213.html
2.(20.08.2017).
3.Dąbrowska, E., Halbersztadt, W. (2011). Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji. Warszawa: PARP.
4.Dąbrowska, E., Matusiak, K.B. (2009). Sieci Aniołów Biznesu. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009 (s. 272). Łódź, Warszawa: PARP.
5.Grudziński, M. (2008). Kiedy emitować obligacje zamienne? Pobrane z: http://ceo.cxo.pl/ artykuly/58461/Kiedy.emitowac.obligacje.zamienne.html (20.08.2017).
6.Kałuża, R. (2014). Projekty hybrydowe szansą na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Pobrane z: https://www.ppp.gov.pl/ (9.08.2017).
7.Koronkiewicz, A. (2007). O spółce cichej wcale nie tak cicho. Edukacja Prawnicza, 3, 33–35. Ministerstwo Finansów (2015). Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów
8.pieniężnych. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3187737/ULOTKA-opodat_kapital_2015_07.pdf (14.09.2017).
9.Ministerstwo Rozwoju (2016). Pobrane z:http://www.mr.gov.pl/ (17.08.2017).
10.Panfil, M. (2008). Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa. Pobrane z: http:// ceo.cxo.pl/news/324374/Mezzanine.jako.zrodlo.finansowania.dla.przedsiebiorstwa.html
11.(13.08.2017).
12.Przybylska-Kapuścińska, W., Mozalewski, M. (2011). Kapitał Wysokiego Ryzyka. Warszawa: PWE.
13.Siwińska, J. (2012). Jedynie 3% przedsiębiorców uzyskuje finansowanie od aniołów biznesu. Pobrane z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=EFA9C3E53B684
14.DA7B58AB49C86B3C713 (13.08.2017).
15.Stathopoulus, N. (2004). Financial Structure of a Private Equity Investment. Zaventem: EVCA.
16.Zasępa, P. (2010). Venture Capital – sposoby dezinwestycji, Warszawa: CeDeWu. Zdzieborski, R.R. (2003). Umowa o podporządkowaniu wierzytelności w polskiej praktyce
17.kontraktowej. Zagadnienia wybrane. Cz. I. Monitor Prawniczy, 12. Pobrane z: http:// czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/umowa-o-podporzadkowaniu-wierzytelnosci-w
18.polskiej-praktyce-kontraktowej-zagadnienia-wybrane-cz-ii/ (14.09.2017).