Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/1 2015
Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji

Authors: Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: ryzyko innowacyjne zarządzanie ryzykiem innowacje
Year of publication:2015
Page range:11 (45-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule przedstawiona została problematyka zarządzania ryzkiem innowacyjnym w organizacji. Teoretycy i praktycy podkreślają różne podejścia do zagadnienia ryzyka, uważając jednak, że najważniejsza jest jego identyfikacja, a także sprawny i efektywny system zarządzania nim.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
2.Crockford G.N., The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observations, „The Geneva Papers on Risk and Insurance” 1982, Vol. 7, No. 23.
3.Dyduch W., Ocena poziomu przedsiębiorczego ryzyka organizacji w Polsce, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
4.Jajuga K., Enterprise Risk – Systematization and Implementation Issues, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. 1, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 455.
5.Janasz K., Ryzyko innowacyjne w strategii funkcjonowania organizacji, w: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2015.
6.Janasz K., Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
7.Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
8.Keizer J., Halaman J., Song M., From Experience: Applying the Risk Diagnosing Methodology, „The Journal of Product Innovation Management” 2002, no. 3.
9.Krzakiewicz K., Zintegrowane podejście do zarządzania ryzkiem w zarządzaniu strategicznym, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2
10.Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
11.Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
12.Skowroński S., Innowacje, czyli szansa dla każdej firmy, CKL, Skierniewice 1994.
13.Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
14.Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.