Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Dynamika składowych wskaźnika rozwoju społecznego krajów Europy w latach 2010–2015
(Dynamics of components of the human development index of European countries in the years 2010–2015)

Authors: Maciej Oesterreich
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: Human Development Index dynamic of components HDI
Year of publication:2018
Page range:16 (303-318)
Klasyfikacja JEL: C38 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents an analysis of changes in the HDI and its four components for 42 European countries in 2010–2015. These components cover the three basic spheres of life: health, education and income. The aim of the analysis was to answer the question: do the changes in the HDI components in the analysis period are similar for all European countries, and if not, could the groups of countries with similar rates of change be identified? The statististical data used in the study came from the Human Development Reports. The calculations were made in the Statistica 12 software.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambuj, S., Adil, N. (1998). The Human Development Index: A Critical Review. Ecological Economics, 25 (3), 249–264.
2.Anand, S., Sen, A.K. (1994). Human Development Index: Methodology and Measurement. Human Development Report Office: Occasional Papers.
3.Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2015). Statystyka opisowa. Przykłady i zadania. Warszawa: CeDeWu.
4.Dzeciuchowicz, J. (2011). Rozwój społeczny współczesnego świata – struktura I typologia przestrzenna. Acta UniversitatisLodziensis: Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 2–31.
5.Hirai, T. (2017). The Creation of the Human Development Approach. London: Palgrave Macmillan.
6.Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York: UNDP.
7.Jankowska, E. (2012). Zastosowanie wskaźnika rozwoju społecznego HDI do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Unii Europejskiej w latach 2004–2011. Toruńskie Studia Międzynarodowe. Toruń: Wyd. UMK.
8.Kemal, D., Klugman, J. (2011). Measuring Human Progress: The Contribution of the Human Development Index and Related Indices. Revued’ économie politique, 121 (1), 73–92.
9.Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Problemy Rolnictwa Światowego, 8 (23), 104–115.
10.Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 74, 5–26.
11.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 40–56.
12.Łopatka, A. (2015). Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, 43–56.
13.Niels, C.L. (1991). Some Thoughts on the Human Development Index. Social Indicators Research, 27 (1), 89–101.
14.Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouette: A Graphical Aid to Interpretation and Validation of Cluster Analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53–65.
15.Sobczyk, M. (1995). Statystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Statsoft.
17.Yakunina, R.P., Bychkov, G.A. (2015). Correlation Analysis of Components of the Human Development Index Across Countries. Procedia Economics and Finance, 24, 766–771.