Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/1 2017
Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
(Test for modeling spatial economic growth in subregions in Poland in 2012)

Authors: Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Heberlein
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: spatial econometrics economic growth
Year of publication:2017
Page range:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: C21 C51 C52 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the hypothesis of spatial effects is verified, where the explained variable is GDP per capita, while the explanatory variables are mainly variables expressing the basic factors of economic growth (gross value of fixed assets per employee, unemployment rate). The research is about subregions in Poland in 2012. Moran global statistics and spatial econometric models were used to estimate spatial dependencies, which included spatial variations of the explanatory variable and / or explanatory variables. The model with spatial effects in errors was also evaluated. In the final stage of the study, models were compared due to information criteria.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anselin, L., Bera, A.K. (1998). Spatial Dependence in linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics. W: A. Ullah, D.E.A. Giles (red.), Handbook of Applied Economic Statistics (s. 237–289). New York: Marcel Dekker.
2.Arbia, B. (2006). Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to Regional Convergence. Berlin: Springer-Verlag.
3.Bivand, R.S., Pebesma, E.J., Gómez-Rubio, V. (2008). Applied Spatial Data Analysis with R. Berlin: Springer-Verlag.
4.Haining, R. (2005). Spatial Data Analysis. Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
5.Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. Warszawa: CeDeWu.
6.LeSage, J.P., Pace, R.K. (2010). Spatial Econometric Models. W: M.M. Fischer, A. Getis (red.), Handbook of Applied Spatial Analysis. Software Tools, Methods and Applications (s. 355–376). Berlin: Springer-Verlag.
7.Przybycin, Z. (2004). Metody i modele statystyki przestrzennej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
8.Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.