Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Żywność funkcjonalna na rynku światowym
(Functional foods on the world market)

Authors: Teresa Korbutowicz
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Keywords: functional foods nutrition claims health claims nutraceuticals
Year of publication:2018
Page range:12 (209-220)
Klasyfikacja JEL: I19 L66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of technology and consumer needs contributed to the increase in the sales of functional foods in international exchange. Such food is not clearly defined and various food products fall into this category. The aim of the article is to examine the definitions and characteristics of functional foods and the market for such products. Research on functional foods refers to the concept and divisions of this food, its impact on human health and the conditions for ensuring consumer safety. The basic research method is the analysis of reports on the functional food market and statistical data as well as literature studies. Changes on the functional food market depend on the progress of research on food products and production technologies as well as pro-health behavior of consumers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adiuvo Investments (2017). Rośnie zainteresowanie rynkiem, produkcją i sprzedażą żywności funkcjonalnej-raport. Pobrane z: www.portalspozywczy.pl (16.01.2018).
2.Asp, N-G. (2002). Health claims within the Swedish Code. Generic claims and product-specific physiological claims in relation to current European and international developments.
3.Scandinavian Journal of Nutrition, 46, 131–136. Pobrane z: www.foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/1318 (25.04.2013).
4.Doyton, Z., Labrecque, JoA. (2005). Functional foods: a conceptual definition. Pobrane z: www.Funk.food-concept.def.pdf (24.01.2014).
5.FSANZ (2017). Regulation of novel foods. Food Standards Australia New Zealand. Pobrane z: http://www.foodstandards.gov.au/industry/novel (16.02.2018).
6.Functional Foods (2010). Pobrane z: ftp//ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/functional-foods_en.pdf (24.01.2013).
7.Grajeta, H. (2004). Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia. Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/ Content/2303/x-17_Graj.pdf (24.01.2013).
8.Holm, F. (2000). Nowa żywność funkcjonalna czynnikiem wpływającym na zdrowy układ sercowo-naczyniowy. Pobrane z: www.pttz.org/raporty/ zywnosc-fun.doc (24.01.2013).
9.Kubiński, T. (2010). Żywność funkcjonalna. Życie Weterynaryjne, 85, 932–935.
10.Kudełka, W. (2011a). Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. Pobrane z: http://www.uni.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt18/22pdf (20.03.2013).
11.Kudełka, W. (2015b). Żywność a zdrowie i uroda. Pobrane z: www.zywnosc%20zdrowie%20uroda.pdf (30.04.2017).
12.Malla, S., Hobbs, J. Sogah, E.K. (2013). Functional Foods and Natural Health Products regulations in Canada and Around the World: Nutrition Labels and Health Claims. Pobrane z: http://www.aginnovation.usask.ca (20.12.2017).
13.Malla, S., Hobbs, J., Sogah, E.K., Yeung, M.T. (2013). Assessing the functional foods and natural health products industry: A comparative overview and literature review. CAIRN Network.
14.Manjula, K., Suneetha, C. (2011). Designer foods-their role in preventing life style disorders. International Journal of Science and Nature, 2 (4), 878–882.
15.Pravst, I. (2012). Functional foods in Europe: a focus on health claims. Pobrane z: http://www.intechopen.com/books/scientific-health-and-social-aspects-of-the-food-industry/functional-foods-ineurope-a-focus-on-health-claims (27.01.2013).
16.Roberfroid, M.B. ( 2002). Global view on functional foods: European perspectives. British Journal of Nutrition, 88, 133–158.
17.Rozporządzenie PE i Rady nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności Dz. Urz. L 404 z 30.12.2006, 9–25.
18.Saluk-Juszczak, J., Kołodziejczyk, J. Babicz, K., Królewska, K. (2010). Żywność funkcjonalna–rola nutraceutyków w profilaktyce chorób układu krążenia. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 3–4, 527–538.
19.Stein, A.J., Rodrigues-Cerezo, E. (2008). Functional Food in the European Union. IRC. Pobrane z: http://www.jrc.ec.europa.eu (25.04.2017).
20.Szymecka-Wesołowska, A. (2015). Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587351371/148811?tocHit=1&cm (20.03.2017).
21.Szymecka-Wesołowska, A. (red.). (2013). Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587351345/ 148785 (24.03.2017).
22.Światowa sprzedaż żywności funkcjonalnej (2017). Pobrane z: www.portalspozywczy.pl (16.02.2018).
23.Vicentini, A., Liberatore, L., Mastrocola, D. (2016). Functional foods: trends and development of the global market. Italian Journal of Food Science, 22, 338–351.
24.Walter, P. (2008). 10 years of Functional Foods in Europe. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 6, 253–260.
25.Włodarek, D. (2006). Żywność funkcjonalna i wzbogacona. Żywność dla Zdrowia, 4, 22–25.