Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/3 2017
Wycena i podział wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa górniczego
(Valuation and division of sustainable value in mining enterprise)

Authors: Sylwia Lorenc
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Arkadiusz Kustra
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Keywords: value sustainable value mining enterprises stakeholders
Year of publication:2017
Page range:14 (57-70)
Klasyfikacja JEL: Q01 L71 B41 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present the directions of distribution of value created by companies for specific stakeholder groups. The publication attempted to find an answer to the question for whom companies should create value. According to the assumptions of the sustainable development concept, an analysis of value distribution was conducted on the example of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. in the years 2011–2015. For the purpose of measuring the sustainability value, a method based on free cash flow was used. Their current value based on a specific time horizon, may provide guidance for the continuation or liquidation of mining activities in the light of maintaining or losing potential benefits to stakeholders.
Download file

Article file

Bibliography

1.Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (1997). Corporate Finance. A valuation approach. New York: McGraw-Hill.
2.Brycz, B. (2005). Planowanie strategiczne a wartość dla właścicieli. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 406.
3.Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Lorenc, S., Kustra, A. (2016). Value added for stakeholders in mining operations based on cash flow. Inżynieria Mineralna, 2, 17–22.
5.Panfil, M., Szablewski, A. (red.). (2011). Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
6.Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości. https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe (04.03.2017).