Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
(The impact of the Free Trade Agreement between the EU and Ukraine on Poland’s agri-food imports from Ukraine)

Authors: Łukasz Ambroziak
Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Keywords: The EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between Poland Ukraine import agri-food products
Year of publication:2017
Page range:14 (9-22)
Klasyfikacja JEL: F13 Q17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to present the impact of the tariff preferences granted to Ukraine by the European Union under the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), on Poland’s agri-food imports from Ukraine. The analysis was carried out on the basis of unpublished data of the Ministry of Finance and data coming from the Eurostat-Comext. The research shows that tariff preferences granted to Ukraine under the DCFTA were in the form of duty-free import of over 80% of agri-food tariff lines and duty-free quotas for the rest of tariff lines. Granting of such preferences contributed to an increase in Poland’s imports from Ukraine of some products, mainly tomato and apple concentrates, honey, tomatoes, cucumbers, cereals (wheat, barely, corn), frozen raspberry and blueberry as well as sweets.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adarov, A., Havlik, P. (2016). Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine. Joint Working Paper.
2.Ambroziak, Ł., Błaszczuk-Zawiła, M. (2016). Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010–2015. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47 (2), 19–33.
3.Ambroziak, Ł. (2013). Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 6, 36–50.
4.Drewnowska, B. (2016). Słodycze. Sprzedaż polskich czekolad, cukierków i ciastek za granicą. Rzeczpospolita, 19.12.2016.
5.Eurostat-Comext. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb. Interfax-Ukraine (2017). Ukraine in 2016 fully uses EU tariff quotas on 11 goods items. Pobrano z: http://en.interfax.com.ua/news/economic/397336.html.
6.Piotrowski, J. (2012). Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się. Unia Europejska.pl, 3, 36–44.