Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji
(The role of intellectual property rights under the concept of open innovation)

Authors: Łukasz Wściubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: innovation intellectual property management inter-organizational cooperation patents
Year of publication:2017
Page range:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: Q31 Q32 Q34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this article, the importance of intellectual property rights in innovation-oriented cooperation between enterprises and external entities was shown. The attention was paid to the evolution of the function of such legal instruments as patents, which cease to be solely a tool of protection against imitation, becoming an important instrument of technology transfer and mechanism for coordinating inter-organizational cooperation. This situation poses a major challenge for managers, which are required to increasingly higher level of competencies in the intellectual property management
Download file

Article file

Bibliography

1.Arora, A., Athreye, S., Huang, C. (2016). The paradox of openness revisited: collaborative innovation and patenting by UK innovators. Research Policy, 45 (7), 1352–1361.
2.Belderbos, R., Cassiman, B., Faems, D., Leten, B., Van Looy, B. (2014). Co-ownership of intellectual property: exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners. Research Policy, 43 (5), 841–852.
3.Dyduch, W., Bratnicki, M. (2015). Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32, 77–93.
4.Gambardella, A., Panico, C. (2014). On the management of open innovation. Research Policy, 43 (5), 903–913.
5.Gorbatyuk, A., van Overwalle, G., van Zimmeren, E. (2016). Intellectual property ownership in coupled open innovation processes. IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 47, 262–302.
6.Hagedoorn, J., Zobel, A.-K. (2015). The role of contracts and intellectual property rights in open innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (9), 1050–1067.
7.Hottenrott, H., Lopes-Bento, C. (2016). R&D partnership and innovation performance: can there be too much of a good thing? Journal of Product Innovation Management, 33 (6), 773–794.
8.Hurmelinna-Laukkanen, P. (2011). Enabling collaborative innovation – knowledge protection for knowledge sharing. European Journal of Innovation Management, 14 (3), 303–321.
9.Janasz, W. (2015). Wiedza w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 33–61). Warszawa: Difin.
10.Klincewicz, K. (2014). Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną. W: A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (s. 253–309). Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
12.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 62–80). Warszawa: Difin.
13.Krupski, R. (2014). Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 7–16.
14.Laursen, K., Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131–150.
15.Laursen, K., Salter, A. (2014). The paradox of openness: appropriability, external search and collaboration. Research Policy, 43 (5), 867–878.
16.Luoma, T., Paasi, J., Valkokari, K. (2010). Intellectual property in inter-organisational relationships – findings from an interview study. International Journal of Innovation Management, 14 (3), 399–414.
17.Monteiro, F., Mol, M., Birkinshaw, J. (2016). Ready to open? Explaining the firm level barriers to benefiting from openness to external knowledge. Long Range Planning. DOI: 10.1016/j.lrp.2015.12.008.
18.Oakey, R. (2012). Open innovation and its relevance to industrial research and development: the case of high-technology small firms. International Small Business Journal, 31 (3), 319–336.
19.Olander, H., Vanhala, M., Hurmelinna-Laukkanen, P. (2014). Reasons for choosing mechanisms to protect knowledge and innovations. Management Decision, 52 (2), 207–229.
20.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35 (1), 22–31.
21.Roszkowska-Menkes, M. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
22.Schubert, T. (2016). Infringement of intellectual property in innovation partnership. R&D Management, 46 (S2), 596–611.
23.Trott, P., Hartmann, D. (2009). Why open innovation is old wine in new bottles. International Journal of Innovation Management, 13 (4), 715–736.
24.Zhao, S., Sun, Y., Xu, X. (2016). Research on open innovation performance: a review. Information Technology and Management, 17 (3), 279–287.
25.Ziegler, N., Ruether, F., Bader, M., Gassmann, O. (2013). Creating value through external intellectual property commercialization: a desorptive capacity view. The Journal of Technology Transfer, 38 (6), 930–949.