Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego
(The evaluation of technical efficiency of public district hospital)

Authors: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: health care sector efficiency quantitative methods
Year of publication:2016
Page range:12 (419-430)
Klasyfikacja JEL: D23 J18 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims to determine the essence of the efficiency of a health care entity and the significance of quantitative methods used in its evaluation on the example of the Public District Hospital. It is pointed to the nature of the evaluation of the said entity, whose task is to ensure patients’ safety by keeping services at a high level while maintaining the principles of rational and efficient use of resources. The source data used for computing efficiency ratios were obtained from medical statistics of the examined Hospital. The results of the analysis confirm that the studied entity produced similar results to the average in a given sector.
Download file

Article file

Bibliography

1.Centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (2015). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Pobrane z: www.csioz.gov.pl/BIULETYN (27.06.2016), 1–145.
2.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180 (2), s. 44–54.
3.Dubas, K. (2011). Problematyka efektywności w ochronie zdrowia. Znaczenie i metody pomiaru. 9 (3).
4.Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
5.Golinowska, S. (red.). (2012). Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska. Warszawa: NFZ.
6.GUS (2012). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl(26.06.2016).
7.Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Jacobs, R., Smith, P.C., Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
10.Lichtarski, J. (red.). (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
11.Niestrój, R. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
12.Sieć szpitali a polityka jakości w opiece zdrowotnej. Pobrane z: https://www.mz.gov.pl(21.06.2016).
13.Suchecka, J., Owczarek, K. (2011). Mierniki efektywności usług zdrowotnych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Problemy Zarządzania, 9 (3), 44–54.
14.Szudy, M. (2013). Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 176, 22–29.
15.Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 6, 149–164.