Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013
(The analysis of the attributes affecting the value of undeveloped real estates in the komorniki commune in years 2010–2013)

Authors: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aleksandra Maciejewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: real estate value undeveloped real estates factors affecting the real estate value
Year of publication:2016
Page range:16 (423-438)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study was to determine the attributes affecting the value of undeveloped real estates in the Komorniki commune. The study analysed the material from the years 2010–2013, which were obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in Poznań. The analysis included changes in the number of transactions and average prices per 1 m2 according to land appropration in the planning documents. In order to achieve the aim two types of analyses were performed: spatial with the QuantumGIS 2.12.0 Lyon software and statistical using multiple regression in PQStat software. Results of this investigations showed which of the isolated factors had the greatest influence on the value of undeveloped real estates in the Komorniki commune. In these terms, the factors were: density of population, density of road network and service availability.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bryx, M. (red.) (2009). Podstawy zarządzania nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
2.Cymerman, R. (red.) (2010). Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Olsztyn: Wydawnictwo Educaterra.
3.Foryś, I. (red.) (2009). Obrót nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
4.Hopfer, A. (red.) (2000). Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
5.Kucharska-Stasiak, E. (2001). Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
6.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
7.Szymańska M. (2002): Atrybuty kształtujące ceny gruntów rolniczych. Pobrano z: http://www.ppr.pl (06.01.2016 ).