Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH
(The complexity of social capital in relation to the process of economic adaptation in regions)

Authors: Agnieszka Mrozińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: adaptation social capital employment structure complexity
Year of publication:2016
Page range:12 (129-140)
Klasyfikacja JEL: O15 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article focuses on social capital in terms of the concept of complexity. The article attempts to explain the formation of the process of adaptation of economic structures of the regions, taking into account the complexity of social capital. The article sets a synthetic index of social capital provinces and comparing it with the process of transformation of the structue of employment in the regions in 2009–2014.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allen, P., Strathern, M., Baldwin, J. (2006). Evolution, Diversity and Organization, W: E. Garnsey, J. McGlade (red.), Complexity and Co-evolution. Cheltenham: Edward Elgar.
2.Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, W: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
3.Braudel, F. (2006). Gramatyka cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Domański, R. (2012). Ewolucyjna Gospodarka Przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Ford, S., Garnsey, E., Lyons, M. (2006). Afterword W: E. Garnsey, J. McGlade (red.), Complexity and Co-evolution. Cheltenham: Edward Elgar.
6.Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society And Development. W: Third Word Quaterly, No. 1, 7–20.
7.Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
8.McDonald, J.R., (2009). Complexity science: an alternative world view for understanding sustainable tourism development. Journal of Sustainable Tourism. 17, 3, 455–471.
9.Metcafe, J.S., Foster, J., Ramlogan, R. (2006). Adaptive Economic Growth. Cambridge Journal of Economics, vol. 30, 7–22.
10.Moore, J.A. (1987). A Measure of Structural Change in Output. Review of Income and Wealth, March, vol. 24, nr 1.
11.Mrozińska, A. (2015). Zagadnienie złożoności we współczesnej ekonomii regionalnej. W: E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój lokalny. Wyzwania i perspektywy. Warszawa: Difin.
12.Nowak, A., Praszkier, R. (2012). Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
13.Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak.
14.Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
15.Wyżnikiewicz, B. (1987). Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.