Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
DYNAMIKA POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE W LATACH 2010-2014
(Dynamics of acquiring of renewable energy in poland over the period of 2010–2014)

Authors: Karol Kukuła
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Keywords: dynamics renewable energy model trend wind energy
Year of publication:2016
Page range:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: Q20 Q42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the analysis of the dynamics of chosen renewable energy carriers over the period of 2010–2014. In particular, changes of the structure of the carriers under discussion was shown and the direction of these changes was determined. Regarding the fact that the problem of acquiring renewable energy is treated as one of important pro ecological factors two ranking arrangements of the first ten EU countries were compared with respect to: greenhouse gas emission and acquiring renewable energy. The comparison concerns the year 2014. The position of Poland in each of the two ranking arrangement can be estimated as unfavourable. In further analysis linear trends describing changes of renewable energy carriers were estimated. The results of the estimation of the models allow for the comparison of yearly average increases of renewable energy carriers. In order to obtain full picture of the dynamics comparison results k measure was proposed. This measure eliminates scale (the size degree) of the phenomenon under investigation. In case of both comparisons the best estimation is assigned to the wind energy. In addition, renewable energy carriers of minor significance up to now were concerned, in particular communal waste, heat pump, solar energy and agricultural biogas. These carriers may become more significant in future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gostomczyk, W. (2015). Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011–2014. Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (3), 30–39.
2.GUS (2014). Ochrona środowiska – Environment 2014. Warszawa.
3.GUS (2015). Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Warszawa.
4.Kukuła, K. (2015a). Dynamika produkcji energii elektrycznej wykorzystującej źródła energii odnawialnej. Wiadomości Statystyczne, 12, 58–69.
5.Kukuła, K. (2015b). Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE. Europa Regionum, XXIII, 173–184.
6.Powałka, M., Klepacka, A.M., Skudlarski, J., Golisz, E. (2013). Aktualny stan biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (3), 203–212.