Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
(Human capital management in the process of intellectual capital management)

Authors: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: human capital intellectual capital human capital management intellectual capital management
Year of publication:2016
Page range:10 (89-98)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Human capital is one of the most important resources in enterprise, is also the core element of intellectual capital. The success of contemporary business entities depends on a proper and effective management of intellectual capital and in particular human capital. The article is theoretical in nature, and its main purpose is to present an approach to human capital management constituting an important role in shaping the intellectual capital in enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bontis, N., Girardi, J. (2000). Teaching knowledge management and intellectual capital lessons: an empirical examination of the Tango simulation. International Journal of Technology Management, 20 (5/6/7/8), 545–555.
2.Edvinsson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
3.Juchnowicz, M. (red.). (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Warszawa: PWE.
4.Leo, Ch.P., Adelman, S. (2012). Intellectual Capital: A Human Resources Perspective. Pobrano z: http://www.jgbm.org/page/23%20%20Dr.%20Charles%20P.%20Leo%20.pdf (8.09.2012).
5.Pocztowski, A. (2003). Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 629.
6.Roos, G., Roos, J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance. Long Range Planning, 3.
7.Sajkiewicz, A. (2002). Kultura organizacji i kapitał intelektualny. W: A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność. Warszawa: POLTEXT.
8.Sajkiewicz, A., Sajkiewicz, Ł. (2002). Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext.
9.Stewart, T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
10.Sullivan, P.H. (2000). Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. New York: John Wiley & Sons, Inc..
11.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
12.Żemigała, M. (2008). Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym). Problemy Jakości, 3, 14–17.