Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
(Positive and negative aspects of bankruptcy)

Authors: Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: positive and negative effects of bankruptcy insolvency
Year of publication:2016
Page range:16 (19-34)
Klasyfikacja JEL: D24 D61 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the advantages and disadvantages of bankruptcy as an economy process. The effects for companies can be either negative or positive. The most common are the negative ones. Bankruptcy may create various costs and can be a threat to the perform of the companies. On the other hand it should be noted also positive aspects. Bankruptcy may lead to a better allocation of resources and the elimination of inefficient entities. Authors try to answer what bankruptcy in law, economic and social sense is. What is more, the article shows how to understand bankruptcy as a part of the whole market process. Competition, volatility and bankruptcy constitute the vital part of our economy, so bankruptcy is a natural phenomenon.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
2.Borowiecki, R. (2012). Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach niepewności i niestabilności gospodarczej. W: Promotio Doctoris Honoris Causa Professoris Ricardus Borowiecki, Scientarium Technicarum Scholae Częstochoviensis.
3.Bratnicki, M. (1998). Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, wydanie II. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
4.Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.
5.Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Gierszewska, G., Wawrzyniak, B. (2001). Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa: Wyd. Poltext.
8.Heijden van der, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
9.Jaki, A. (2014). Uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. W: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Szanse i zagrożenia. Kraków: UEK w Krakowie.
10.Janasz, W. (2010). Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa. W: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.
11.Kowalczewski, W. (red.). (2008). Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu. Warszawa: Difin.
12.Krzyżanowski, L. (1992). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
13.Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Altheia.
14.Lindgren, M. (2012). 21st Century Management. Leadership and Innovation in the Thought Economy. London: Palgrave MacMillan.
15.Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa–Kraków: PWN.
16.Marschesnay, M. (1994). Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Warszawa: Poltext.
17.Obłój, K. (1998). Strategia sukcesy firmy. Warszawa: PWE.
18.Pawłowski, J. (2007). Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Łódź: Wyd. UŁ.
19.Quinn, J.B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. Homewood-Georgetown.
20.Raport Polska 2050. (2011). Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
21.Riviere, C. (1978). L’analyse dynamique en sociologue. PUF Collogue de Sociologie 1978.
22.Rokita, J. (2008). Wstęp. W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
23.Rokita, J. (red.). (2010). Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Katowice: GWSH.
24.Stabryła, A. (2005). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: PWN.
25.Stachowicz, J. (2008). Presja innowacji w zarządzaniu w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania. W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
26.Stiglitz, J.E. (2007). Globalizacja. Warszawa: PWN.
27.Sudoł, S. (2015). Jedność czy wielość koncepcji i teorii zarządzania. W: J. Rokita (red.), Nowe obszary w naukach o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
28.Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
29.Waters, D. (1995). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WNT.
30.Watson, T.J. (2001). W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa: PWN.