Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA NABYWCZE POLSKICH E-KONSUMENTÓW NA RYNKU
(E-consumers’ buying behaviours in Poland)

Authors: Mirosław Pacut
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: consumer behaviour e-consumer buying behavior
Year of publication:2016
Page range:10 (319-328)
Klasyfikacja JEL: D12 D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

E-consumers’ buying behaviours are a dynamic phenomenon, changing significantly and simultaneously with fast evolving internet technology. The value of on-line purchases and the number of e-buyers is growing fast, as well as the significance of the internet as a source of information used by consumers in buying decision making process. The capabilities offered by new technologies make the internet a handy tool for optimizing the consumers’ buying decisions. The paper aims to analyze the basic characteristics of polish e-consumers’ behaviour and to identify trends in changes of these behaviours in recent years.
Download file

Article file

Bibliography

1.Consumer Barometer (2015). The Consumer Barometer Survey 2014/2015. Pobrane z: https://www.consumerbarometer.com (3.12.2015).
2.Euromonitor (2015). Pobrane z: http://www.portal.euromonitor.com (23.11.2015).
3.Gemius (2012). E-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów. Pobrane z: https://www.ecommercepolska.pl (12.11.2015).
4.Gemius (2014). E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: http://www.infomonitor.pl (12.11.2015).
5.Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl (12.11.2015).
6.Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji.
7.GUS (2011). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pobrane z: http://stat.gov.pl (15.11.2015).
8.GUS (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pobrane z: http://stat.gov.pl (15.11.2015).
9.GUS (2015). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl (24.11.2015).
10.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: One- Press.
11.Kasriel-Alexander, D. (2015). Top 10 Global Consumer Trends for 2015. Euromonitor International. Pobrane z: http://go.euromonitor.com (9.11.2015).
12.Mobile Institute (2015). mShopper, Polacy na zakupach mobilnych. Pobrane z: https://www.ecommercepolska.pl (3.12.2015).
13.Opiniac (2015). Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce –2015. Pobrane z: http://opiniac.com (30.11.2015).
14.Tkaczyk, J. (2015). Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE. Marketing i Rynek, 8, 757–769.