Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
POMIARY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ - PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANYCH WSKAŹNIKÓW
(Measuring socio-economic development in sub-Saharan Africa – a comparison between indices)

Authors: Agnieszka Witoń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: sub-Saharan Africa HDI developing countries socio-economic development
Year of publication:2016
Page range:12 (279-290)
Klasyfikacja JEL: I32 O10 O55
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article covers the topic of measuring socio-economic development in sub-Saharan Africa. Popular indices are presented, along with sub-Saharan countries’ results. A relationship between the results of the indices was analyzed using Spearman correlation coefficient and Kendall’s Tau. A strong correlation was observed between Human Development Index and Multidimensional Poverty Index, both of which are indices endorsed by UNDP. No further strong correlation was found.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.
2.http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life (15.12.2015).
3.http://www.happyplanetindex.org/data/ (15.12.2015).
4.http://www.socialprogressimperative.org/data/spi (15.12.2015).
5.Human Development Report 2014. New York: UNDP.
6.Human Development Report 2015. New York: UNDP.
7.Myrdal, G. (1968). Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, vol. 3. Harmondsworth: Penguin.
8.Sen, A. (1987). Commodities and Capabilities. Oxford: Oxford University Press.
9.Sen, A. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków–Warszawa: Znak.
10.Todaro, M.P. (2002). Economic Development. New York: Addison-Wesley.
11.White, A. (2007). A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology? Psychtalk, 56, 17–20.