Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE
(Social solidarity in the light of social capital research among students in Poland and Lithuania)

Authors: Piotr Szkudlarek
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: social solidarity social norms social capital
Year of publication:2016
Page range:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: A14 D10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to describe and compare the level of social solidarity as a norm of social capital among first-year students of Polish and Lithuanian University. The theoretical part of the article shows issues concerning social solidarity, social norms and social capital. In the empirical part it was made an analysis of data from surveys conducted among students in Poland and Lithuania. The article presents conclusions regarding the preferred forms of providing assistance to others, the scope of this assistance and the reasons which discourage to help others.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowski, J. (2014). Solidarność społeczna i kryzys. Zmiany wartości w Europie i w Polsce w warunkach kryzysu. Folia Sociologica, 48, 19–34.
2.Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wyd. Sic!
3.Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
4.Etzioni, A. (2004). The Common Good. Cambridge: Polity.
5.Fukuyama, F. (1997). Social Capital. Oxford: Brasenose College.
6.Frykowski, M., Starosta, P. (2008). Kapitał społeczny i jego użytkownicy. Przegląd Socjologiczny, 57 (1), 31–62.
7.Grootaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18. Pobrano z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (20.08.2013).
8.Guz, T. (2009). Unia Europejska: jaka solidarność? W: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (red.), Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość (s. 77–96). Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
9.Kochman, I. (2009). Solidarność społeczna. Pobrano z: http://erazm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2009/12/Solidarnosc-spoleczna.pdf (26.11.2015).
10.Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 2, 89–103.
11.Miłaszewicz, D. (2015). Kompetencje społeczne polskich i litewskich studentów – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 296–305.
12.Minogue, K. (2002). Czy demokracja wpływa na przemianę moralności? W: R. Legutko, J. Kłoczkowski (red.), Oblicza demokracji. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
13.Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78. Pobrano z: http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf (24.04.2015).
14.Tischner, J. (2005). Etyka Solidarności. Kraków: Znak.