Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(The significance of corporate business responsibility for listed companies)

Authors: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: corporate social responsibility (CSR) RESPECT Index listed companies
Year of publication:2016
Page range:10 (173-182)
Klasyfikacja JEL: L14 L21 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

CSR is one of the most popular conceptions of management. There are some CSR index on stock exchanges in Europe, for instance RESPECT Index in Poland. The RESPECT Index project is a follow-up of Warsaw Stock Exchange measures taken in 2009 that led to the creation of the first CSR index in the Central and Eastern Europe. It is important that CSR can be the method of development for listed companies. It can also be the source of competitive advantage. The article analyses main benefits of CSR in listed companies. Moreover, it presents the concept of CSR and the usage of CSR in listed companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Bartkowiak, M., Janik, B. (2013). Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VONIX. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 258 (9), 5–19.
3.Deloitte Polska (2011). Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
4.Enea (2015). Raportowanie CSR. Pobrano z: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/raportowanie-csr (25.11.2015).
5.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2009). RESPECT. Pobrano z: http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/opis_indeksow/Respect/RESPECT.pdf (11.11.2015).
6.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2015). Opis projektu RESPECT INDEX. Pobrano z: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (19.11.2015).
7.Kryk, B. (2011). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 235–269.
8.Martis Consulting (2014). Raport z badań – postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów. Warszawa.
9.Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca (2010). ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna. Pobrano z: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (15.11.2015).
10.Millward Brown SMG/KRC dla PARP (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf (10.12.2015).
11.Skrzypek, E., Saadi, N. (2014). Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Administracja i Zarządzanie, 103, 11–24.