Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-41
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH
(The influence of changes in real estate marekt situation on the condition and valuation of real estate development companies)

Authors: Konrad Żelazowski
Uniwersytet Łódzki
Keywords: valuation of listed companies real estate market cycles real estate development companies
Year of publication:2016
Page range:12 (531-542)
Klasyfikacja JEL: R30 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Polish real estate market experienced in the last years significant changes in transaction and investment activity with the period of unprecedented boom between 2005–2007 and economic slowdown initiated by early signs of global economic crisis. The aim of the paper is to verify to what extent changes in real estate market situation are reflected in financial condition and valuation of real estate development companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Foryś, I., Ziembicka, B. (2013). Indeks koniunktury na rynku gruntów budowlanych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 141–154.
2.Gostkowska-Drzewicka, M. (2010). Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007. Barometr Regionalny, 1 (19), 45–59.
3.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Malinowska, U. (2012). Rola analizy fundamentalnej w warunkach kryzysu. Acta Univeritatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 262, 29–40.
5.Putek-Szeląg, E., Różańska-Putek, J. (2014). Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 367–378.
6.Stąpała, J. (2012). Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011. Studia Ekonomiczne, 3, 371–392.
7.Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Warszawa: Placet.
8.Trojanowski, D. (2004). Miejsce dewelopera na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 212–222.
9.UOKiK (2014). Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny. Warszawa 2014.
10.Wiśniewski, H. (2013). Interakcje pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi a indeksami giełdowymi w wybranych krajach. Wiadomości Statystyczne, 11, 72–89.