Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(The value of the company and its factors in managing contemporary enterprises)

Authors: Bogusława Ziółkowska
Politechnika Częstochowska
Keywords: enterprise value determinants of value business management
Year of publication:2016
Page range:12 (93-104)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents results of studies conducted in enterprises in Poland in 2012. The study involved 346 companies from the Silesian province, including 143 micro, 104 small, 51 medium and 48 large. Among the surveyed enterprises predominated the company declaring the service operations (more than 2/3 of the total number of participants in the study). Other companies, representing 29.1% of the study population, confirmed membership to the manufacturing sector as the main area of its activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Black, A., Wright, Ph., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
2.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Warszawa: WIG-Press.
3.Dudycz, T. (2001). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
4.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
5.Skowron-Grabowska, B. (2013). Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 6, 13–18.
6.Szablewski, A., Pniewski, K., Bartoszewicz B. (red.). (2008). Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady. Warszaw: Poltext.
7.Walters, D. (1999). The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29, 4, 240–258.
8.Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.