Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/4 2015
Kategoria „profesjonalizmu” w opinii studentów zarządzania

Authors: Michał Tomczak
Politechnika Poznańska
Keywords: profesja profesjonalizm praca zawód studenci
Year of publication:2015
Page range:14 (421-434)

Abstract

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania sposobu, w jaki studenci definiują pojęcie profesjonalizmu i określenia cech, które uznają za charakterystyczne dla osób określanych mianem profesjonalistów. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Wśród wniosków z badania, należy podkreślić przede wszystkim wysoką świadomość wśród studentów odnośnie do istotnego znaczenia, jakie ma rzetelne i profesjonalne podejście pracownika w toku realizacji obowiązków zawodowych oraz umiejętność trafnego wskazania cech, które uznać można za profesjonalne. Należy jednak również podkreślić, że ankietowani nie dostrzegają w swoim otoczeniu zbyt wiele osób, które określają mianem profesjonalistów.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blachnik-Gęsiarz M., Szempruch J., Profesjonalizm a rozwój zawodowy nauczyciela, w: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, red. J. Szempruch, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2010.
2.Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
3.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
4.Gewirtz S., Mahony P., Hextall I., Cribb A., Policy, professionalism and practice: understanding and enhancing teachers’ work, w: Changing Teacher Professionalism. International trends, challenges and ways forward, red. S. Gewirtz, P. Mahony, I. Hextall, A. Cribb, Routledge, Londyn–Nowy Jork 2009.
5.Jaremczuk K., Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012.
6.Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
7.Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
8.Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
9.Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
10.Podręcznik ankietera, red. S. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
11.Robson J., Teacher professionalism in further and higher education, Routledge, Nowy Jork 2006.
12.Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
13.Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.