Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 42/1 2015
Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014

Authors: Waldemer Woźniak
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: bezrobotni z wyższym wykształceniem klasyfikacja bezrobocia instrumenty bezrobocia
Year of publication:2015
Page range:15 (269-283)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W pracy poruszono problematykę bezrobocia i bezrobotnych. Ukazano definicje bezrobocia, klasyfikacje bezrobocia, jego skutki, instrumenty polityki zatrudnienia oraz sposoby przeciwdziałania bezrobociu. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące liczby pracujących w Polsce, liczby ofert pracy, liczby bezrobotnych zarejestrowanych, stopy bezrobocia i liczby absolwentów szkół wyższych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Furmanek W. (2008), Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Adam Marszałek, Toruń.
2.Gogolewska J. (2006), Regulowanie rynku pracy, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Hajder K. (2008), Wybrane uwarunkowania rozwoju bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
4.Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie, w: Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010), Wsparcie w powrocie na rynek pracy. Biuletyn informacyjny dla byłych pracowników przemysłu stoczniowego, Warszawa.
6.Nowak P., Sokół A. (red.) (2009), Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje w województwie zachodniopomorskim. Wnioski i rekomendacje dla regionu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin.
7.Retowski S. (2011), Bezrobocie i odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
8.Solak A. (2010), Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
9.Woźniak M.G. (2012), Gospodarka Polski 1990–2011, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Żebrowski J. (red.) (2006), Rodzina polska na przełomie wieków, red. J. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.