Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 46
Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF

Autorzy: Marcin Mastalerz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: strategia organizacji model motywacji biznesowej architektura biznesowa architektura korporacyjna siatka Zachmana TOGAF
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule został zaprezentowany pogląd, że wykorzystywanie sformalizowanych standardów do tworzenia planów rozwoju, nawet dla małych i średnich firm, może być efektywnym sposobem na ujęcie wszystkich aspektów poprawnego planu. Model motywacji biznesowej może też być pierwszym krokiem wdrażania standardu wspomagającego rozwój firmy oraz podstawą do stosowania w przyszłości bardziej kompleksowych narzędzi takich jak Siatka Zachmana lub TOGAF. W celu potwierdzenia tego stanowiska przeanalizowano przypadek wykorzystania modelu motywacji biznesowej w tworzeniu planu rozwoju spółki BKF.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernard, S. (2004). An Introduction to Enterprise Architecture. Bloomington (USA): Author House.
2.Business Rules Group (2010). The Business Motivation Model, Business Governance in a Volatile World, Release 1.4. Pobrane z: http://www.businessrulesgroup.org/second_paper/BRG-BMM.pdf (12.08.2016).
3.Business Rules Group (2016). The Business Motivation Model. Pobrane z: http://www.businessrulesgroup.org/bmm. shtml (2.02.2017).
4.Coetzee, F. (2012). A Brief History of Enterprise Architecture. Pobrane z: http://www.xpdianc.com/ea/2012/02/page/2 (12.05.2016).
5.Fedorowicz-Andrzejewska, K. (2016). Polityka jakości. Pobrane z: http://bkfmyjnie.pl/polityka-jakosci (14.12.2016).
6.Goikoetxea, A. (2004). A Mathematical Framework for Enterprise Architecture Representation and Design. Internatio¬nal Journal of Information Technology and Decision Making, 1 (3), 5–32.
7.Kaplan, R.S., Norton D.P. (2007). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wy¬dawnictwo Naukowe PWN.
8.Kuczera, K. (2013). Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia (s. 101–120). Szczecin: Wydawnictwo Westend.
9.Mastalerz, M.W. (2015). Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej. W: Z. Szyjewski, T. M. Komorowski (red.), Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele (s. 117–132). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
10.Object Management Group (2015). Business Motivation Model. Version 1.3. Pobrane z: http://www.omg.org/spec/ BMM/1.3 (20.12.2016).
11.Ross, J.W., Weil, L.P., Robertson, D. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biz¬nesie. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
12.Sobczak, A. (2012). Polskie Forum Architektury Korporacyjnej. Architektura korporacyjna – narzędzia zarządza¬nia transformacją organizacji. Pobrane z: http://architekturakorporacyjna.pl/wp-content/uploads/downlo-ads/2012/10/Architektura_korporacyjna_Glowne_koncepcje.pdf (7.05.2016).
13.Sobczak, A. (2015). Polskie Forum Architektury Korporacyjnej. Katalog ram architektonicznych. Pobrane z: http:// architekturakorporacyjna.pl/katalog-wszystkie-produkty/ramy-architektoniczne-w-katalogu-ak (7.06.2016).
14.Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.The Open Group (2005). ADM and the Zachman Framework, TOGAF® 2006 Edition (Version 8.1.1). Pobrane z: http:// pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/chap39.html (7.06.2016).
16.The Open Group (2011). TOGAF Version 9.1., Van Haren Publishing. Pobrane z: http://pubs.opengroup.org/architecture/ togaf9-doc/arch/index.html (15.06.2016).
17.Yin, R.K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publications.
18.Zachman, J.A. (1987). A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 3 (26), 454–470.
19.Zachman, J.A. (2008). John Zachman’s Concise Definition of The Zachman Framework. Zachman International. Po¬brane z: http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework (07.06.2016).