Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 46
Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Piotr Grajkowski
Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Łączności
Słowa kluczowe: usługi społeczeństwa informacyjnego e-VAT e-Państwo FisCO luka VAT
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule został przedstawiony istotny problem społeczeństwa informacyjnego, jakim jest nieefektywny obieg informacji pomiędzy instytucjami państwa oraz ich relacji z obywatelami, skutkiem czego są m.in. straty w egzekwowaniu zobowiązań podatkowych. Problem ten można rozwiązać przez wdrożenie w obszarze finansów publicznych zaawansowanych usług świadczonych w państwowej Fiskalnej Chmurze Obliczeniowej wraz z systemem e-VAT, który radykalnie uprości rozliczenie przedsiębiorców z fiskusem, a zarazem uszczelni system podatkowy. Implementacja elektronicznego systemu ewidencji i rozliczania podatku VAT umożliwi realizację jednolitego, spójnego i transparentnego modelu rozliczania podatku, dzięki któremu zostaną zablokowane, a przynajmniej zredukowane do minimum, możliwości jego wyłudzania. Idea usług księgowo-podatkowych w chmurze państwowej wraz z systemem e-VAT została zaprezentowana w kontekście Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2013; 2013a) obejmującego koncepcję Państwowej Chmury Obliczeniowej (Ministerstwo Cyfryzacji, 2016). Te wizjonerskie zamierzenia można – zdaniem autora – zrealizować drogą wytypowania i wdrożenia autorskiego projektu pilotażowego, wokół którego powinny być integrowane poszczególne systemy teleinformatyczne administracji centralnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CASE (2017). Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report. Warszawa.
2.GUS (2018). Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Pobrane z: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne. Warszawa.
3.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013a). Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce. Warszawa.
4.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013b). Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Warszawa.
5.Ministerstwo Cyfryzacji (2016). Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Wersja zaktualizowana. Warszawa.
6.Oleński, J. (2007). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
7.Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 2024.