Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 46
Big data w procesie zarządzania firmą

Autorzy: Przemysław Dembowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: Big Data analiza sieci zarządzanie sieciowe zarządzanie macierzowe teoria grafów
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko Big Data. Autor przedstawia ogólne informacje na temat tego, czym ów zbiór jest, a także gdzie i w jaki sposób jest lub może być wykorzystany. Wskazuje problemy, które generuje wzmożony napływ informacji (którego znaczący wzrost obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat) oraz omawia przykładowe narzędzia, które pomogą te problemy rozwiązywać. Wybór instrumentów nie jest przypadkowy, gdyż stanowią one skuteczną pomoc w procesie zarządzania procesami produkcji czy usług, a także zasobami ludzkimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alsina, C. (2012). Plany metra i sieci neuronowe. Kraków: RBA Mądre książki.
2.Dhawan, R., Singh, K., Tuteja, A. (2014). When big data goes lean. Pobrane z: http://www.mckinsey.com/ business-functions/operations/our-insights/when-big-data-goes-lean.
3.Duhigg, C. (2012). How Companies Learn Your Secrets. Pobrane z: http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/ shopping-habits.html.
4.Fishman, C. (2009). Efekt WAL-MARTu. Warszawa: Wydawnictwo Studia EMKA.
5.Hays, C.L. (2004). What Wal-Mart Knows About Customers’ Habits. Pobrane z: http://www.nytimes.com/2004/11/14/ business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html?_r=0.
6.Lee, H., Sohn, I. (2016). Big Data w przemyśle – jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Liker, J.K., Convis, G.L. (2012). Droga Toyoty do Lean leadership. Warszawa: MT Biznes.
8.Mayer-Schonberger, V., Cukier, K. (2014). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.
9.Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
10.Ross, K.A., Wright, C.R.B. (1996). Matematyka dyskretna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.