Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45
E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji

Autorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: e-administracja e-deklaracja wstępnie wypełnione zeznanie roczne PFR społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (63-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze podatkowej. Wyrazistym przykładem obrazującym ten proces jest w szczególności rosnąca popularność składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. W pierwszym roku funkcjonowania systemu e-deklaracji podatnicy złożyli w ten sposób tylko 390 ze¬znań, natomiast w 2016 roku liczba ta przekroczyła 62 miliony. Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka cyfrowej administracji na terenie Polski w kontekście rozwoju i analizy systemu e-deklaracji. W artykule wykorzystano metody badawcze polegające na analizie dostępnych danych statystycznych oraz literatury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojanowski, E., Żukowski, K. (2009). Leksykon prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Chałupczak, M. (2013). E-administracja w Polsce. Aspekty dotyczące obywateli. W: T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (red.), E-administracja. Szanse i zagrożenia (s. 101). Lublin: KUL.
3.E-deklaracje – jakie korzyści płyną z wysyłania pitów przez Internet. Pobrane z: http://edeklaracje.epity.pl/e-deklaracje-jakie-korzysci-plyna-z-wysylania-pitow-przez-internet.html (1.03.2017).
4.Ministerstwo Finansów (2017). Statystyka. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/statystyka (1.03.2017).
5.Ministerstwo Finansów. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR). Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/ wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr/-/asset_publisher/r9JZ/content/co-to-jest-pfr?redirect=http%3A¬%2F%2F (1.03.2017).
6.Ministerstwo Finansów. Projekt e-Deklaracje2. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje (1.03.2017).
7.psk (2013). Awaria systemu e-Deklaracje. Problem z wysłaniem PIT-ów przez internet. Pobrane z: http://next.gazeta.pl/ pieniadz/1,151363,13807808,Awaria_systemu_e_Deklaracje__Problem_z_wyslaniem_PIT_ow.html (1.03.2017).
8.System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych (2015). Warszawa: Price-waterhouseCoopers Sp. z o.o.
9.Tyrawa, D. (2013). Administracja globalna a e-administracja.W: T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (red.), E-admi¬nistracja. Szanse i zagrożenia (s. 71). Lublin: KUL.