Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45
Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: społeczeństwo sieci Big Data efektywność ekonomiczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę rozważenia potencjalnych możliwości, jakie daje generowanie zbioru Big Data w teoretycznych koncepcjach efektywności ekonomicznej. Podstawą dyskursu są dwa odmienne podejścia do kwestii efektywności – statyczne i dynamiczne. W obu ujęciach rozważano, w jaki sposób zastosowanie informacji zawartych w zbiorze Big Data może wpłynąć na poziom efektywności. W artykule przedstawiono również koncepcje społeczeństwa sieciowego w ujęciu budowania jego bazy materialnej, rozumianej jako połączenie internetu rzeczy oraz członków społeczeństwa na zasadzie przedłużenia zmysłów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G.A. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 3 (84), 488–500.
2.Barburski, J. (2010). Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów. Bank i Kredyt, 1 (41), 31–56.
3.Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
5.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Chen, Y., Han, D. (2016). On Big Data and Hydroinformatics. Procedia Engineering, 154, 184–191.
8.Cordella, A. (2006). Transaction costs and information systems: does IT add up? Journal of Information Technology, 3 (21), 195–202.
9.de Scitovsky, T. (1941). A Note on Welfare Propositions in Economics. The Review of Economic Studies, 1 (9), 77–88. DOI: 10.2307/2967640.
10.de Soto, J.H. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing.
11.International Telecommunication Union. (2013). Overview of the Internet of things. Recommendation ITU-T Y.2060. Geneva: International Telecommunication Union.
12.Keshtkar, A., Arzanpour, S., Keshtkar, F., Ahmadi, P. (2015). Smart residential load reduction via fuzzy logic, wireless sensors, and smart grid incentives. Energy and Buildings, 104, 165–180. DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.06.068.
13.Kirzner, I.M. (1997). How Markets Work. Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery. London: The Institute of Economic Affairs.
14.Kurz, C., Rieger, F. (2013). Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
15.Lu, J., Sookoor, T., Srinivasan, V., Gao, G., Holben, B., Stankovic, J., Field, E., Whitehouse, K. (2010). The smart thermostat: using occupancy sensors to save energy in homes. W: SenSys ‘10. Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (s. 211–224). Zürich: ACM. DOI: 10.1145/1869983.1870005.
16.Mar, N., Warren, J. (2015). Big Data. Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems. Shelter Island: Manning Publications Co.
17.McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
18.Miniwatts Marketing Group (2017). Internet Growth Statistics. Today’s road to e-Commerce and Global Trade Internet
19.Technology Reports. Pobrane z: www.internetworldstats.com/emarketing.htm (21.10.2017).
20.Modzelewski, P. (2009). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: CeDeWu.
21.Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1183, 337–349.
22.Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierz kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
23.Rutherford, D. (2002). Routledge Dictionary of Economics. London/New York: Routledge.
24.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2006). Ekonomia. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Słownik współczesnego języka polskiego. Tom 2. (1998). Warszawa: Reader’s Digest Przegląd.
25.Staniek, Z. (2017). Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne. Warszawa: Difin.
26.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
28.Weber, R.H, Weber R. (2010). Internet of Things. Legal Perspectives. Heidelberg–Dordrecht–London–New York: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-11710-7.