Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Strona redakcyjna

Rok wydania:2017
Liczba stron:1 (2-2)
Pobierz plik

Plik artykułu